Ny syn på anställningar – våga reformera LAS

Lagena, Systembolagets dotterbolag, har tidigare i år sagt upp ett antal anställda och nyligen varslat ytterligare några. Efter att detta gjorts har man tagit in personal från ett bemanningsföretag vid arbetstoppar. Lagenas företrädare hänvisar till den ojämna arbetsbelastningen som gör det mer lönsamt att ta in tillfälliga arbetare kring midsommar, jul, påsk och andra tillfällen när alkoholförsäljningen går upp. Detta har dock fått facket och de anställda att se rött och de har gått ut i vild strejk. Anledningen är att de anställda tycker att det jobbar inyrd personal hela tiden. En företrädare hänvisar till att det i genomsnitt jobbat väldigt många inhyrda arbetare under våren, om än inte alls lika många som de som sagts upp.

Andra fackliga företrädare tror det värsta de kan om Lagena, nämligen att de försöker att kringgå turordningsreglerna i LAS och genom att använda inhyrd arbetskraft vänta ut ”karantäntiden” som gör att de ska kunna anställa helt nya människor om knappt ett år, att ”rensa ut personalstyrkan” som facket uttrycker det.

Det finns två tankefel och ett formellt fel i allt detta.

Tankefel ett är att ett genomsnitt skulle innebära att det funnits lika många fasta heltidstjänster. Så är det inte. Det har funnits mer personal vid ett antal tillfällen och färre vid andra. Alltså skulle motsvarande antal heltidsanställda behöva jobba 80 timmar vissa veckor och 10 andra veckor (eller något i den stilen, jag har ju inte direkt koll på arbetsscheman för Lagena). Är det då inte bättre med personal från bemanningsföretag? Att man sen kan ha gjort fel i beräkningarna så att man hade kunnat behålla en tjänst eller två mer än man faktiskt gjorde måste anses vara helt ok i sammanhanget.

Tankefel två handlar om turordningsreglerna och LAS. Fackets stora problem är att man anser att dessa är heliga kor som ingenting i världen får kringgå eller förändra. Vi ser dock en tendens att allt fler företag, såväl privata som statliga, försöker att kringgå reglerna på olika sätt, bland annat genom bemanningsföretag. Om det är så kanske det är ett problem med LAS och turordningsreglerna? Om företagen känner ett behov av att ”rensa ut” i personalstyrkan kanske det inte är företagen som är onda utan att det faktiskt finns ett behov?

Det formella felet handlar givetvis om den vilda strejken och att vissa av de strejkande också misstänks för brottet egenmäktigt förfarande. Det råder fredsplikt i Sverige när det finns avtal på plats och även om det inte gjorde det finns det vissa lagar att rätta sig efter när man genomför sina aktioner. Det här är väl relativt underordnat i sammanhanget; civil olydnad kan ibland vara befogad även om jag själv inte tycker att detta var ett sånt tillfälle.

Slutsatsen är väl snarast att det är dags för en ny syn på anställningar i Sverige. Vi kan inte längre räkna med att ha kvar samma jobb som vi haft i 30 år enbart på grund av att vi ”var där först”. Det argumentet används oftast i sandlådor och inte av så värst många människor som passerat tio års ålder.Istället måste vi vänja oss vid ett system där arbetslöshet är något som alla kommer att ha erfarenhet av någon gång ibland, men under väldigt korta och begränsade perioder. Detta till skillnad från dagens system där man går arbetslös i ibland flera år när man trillat ur arbetsmarknaden. Genom större rörlighet där fler accepterar kortare perioder utan jobb kommer vi att få fler i arbete och fler som kan klara sig utan bidrag och stöd från det offentliga. Det kommer också att fördela det ekonomiska välståndet bättre mellan olika grupper.

I klartext betyder det att LAS i allmänhet och turordningsreglerna i synnerhet måste reformeras. Turordningsreglerna är inte bara skadliga för företagen utan är än mer skadliga för människor i utanförskap. Ett av de bästa sätten att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden vore att avskaffa just turordningsreglerna. Det skulle också hjälpa in fler människor med invandrarbakgrund. Tyvärr sträcker sig fackets solidaritet enbart till dem som redan har jobb, inte till dem som försöker hitta ett jobb.

Det är dags att vi en gång för alla slutar knarka trygghet i formen samma jobb från studenten till pensionen och börjar våga ta ansvar för våra egna liv.

Bloggar som inte håller med mig: Fragment, Redundans, Vardagspussel, Kaj Raving.
Intressant?

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/06/16/ny-syn-pa-anstallningar-vaga-reformera-las/

27 kommentarer

3 pingar

Hoppa till kommentarformuläret

 1. Det handlar om människor som hotas att få sina liv förstörda med minskad ekonomisk trygghet och ersättning för de arbete de utför för ett vinstdrivande företag ägt av staten.

  Så jävla smutsigt av dig att skriva arbetarna på Lagena på näsan och tala högt och brett om ”tankefel”.

  Såna som dig gör mig illamående. Men tack för drickat och popcornen ikväll, det var trevligt. Nästa gång vi ses kanske det inte blir lika mysigt…

  1. Det är roligt att du påpekar att det är ett vinstdrivande företag ägt av staten, såna är jag ju som liberal emot…

   Problemet är ju att alla vi som kritiserar Las och liknande antas vara emot rättigheter för arbetstagare. Det är ju helt fel. Jag utgår alltid från att jag vill göra världen bättre för så många som möjligt, det är ju det liberalismen handlar om; att alla individer ska kunna utvecklas till sin fulla potential och att man har mänskliga rättigheter. Tyvärr tillskrivs vi åsikter som vi inte har, så snart vi går emot åsikter som vänsterkanten tycker är självklara.

  • Fabian17 juni 2009 kl. 17:10
  • Svara

  Så blockader är acceptabelt. Bra där. Just här verkar du börja förstå att det hela handlar om maktförhållanden.

  Men om facken ska ta ansvar för arbetslösheten måste de ju ha medel att ta till för att så väl minska som förhindra den. Mitt förslag är att arbetarna genom fackföreningarna tar över ansvaret för att leda leda och fördela arbetet samt förvalta produktionsmedlen.

  Offentligt ägande är ett demokratiskt sätt för medborgarna att gemensamt äga och förvalta exempelvis infrastruktur. Det är folkets sätt att inte låta några få styra över den stora majoriteten.
  Men marknadsekonomi är ju ingenting vi har röstat fram. Det är något som bara förutsätts idag.

  Men vad är det för tokigheter de har lurat i dig? Har du verkligen tagit reda på vad som utlöste krisen på 30-talet, 70-talet, 90-talet och nu?
  Privatföretagare är mer riskbenägna eftersom de inte längre finns något som reglerar i hur, vad eller när de kan investera. De jagar så stor och snabb avkastning som möjligt vilket är förenat med stora risker. Det här är ingenting jag har kommit på. Det är en av grundstenarna för Milton Friedman.

  1. Absolut, ett fack som inte har något att sätta emot är ju meningslöst som förhandlingspart. Däremot ska man inte ta till konfliktvapnet det första man gör. Samma sak gäller arbetsgivare; de ska också ha saker att sätta emot men ska i första hand förhandla.

   Facken ska ta ansvar för att det råder villkor på arbetsmarknaden som inte stänger ute grupper som inte har jobb bara för att de som har jobb aldrig ska kunna bli av med dem. Jag menar inte att facket ska pyssla med arbetsförmedling, utbildning osv. Det som är viktigt är att man har avtal som öppnar för större rörlighet på arbetsmarknaden.

   Offentligt ägande är fel när det handlar om en marknad. Det offentliga ska inte bedriva affärsverksamhet och konkurrera med privata företag. Däremot kan det finnas en poäng att ha offentligt ägande av infrastruktur, om detta ägande inte kan lösas av privata aktörer på ett rimligt sätt (kraftbolagen har ju själva ett bolag som äger elnätet till exempel).

   Privatföretagare använder resurser effektivare. Däremot är de mer riskbenägna, ja, men risk och effektivitet är två olika saker. Risk är också något som krävs om samhället ska utvecklas, om alla bara spelar på säkra kort kommer utvecklingen att gå i stå.

  • Fabian17 juni 2009 kl. 16:04
  • Svara

  Visst kan man stycka i arbetsrätten. Jag skulle med glädje välkomna ett system där arbetsköpare inte kunde gömma sig bakom lagen för att hindra att arbetsplatsen sattes i blockad från dag ett vid en konflikt.

  Men om facket ska ta ansvaret för arbetslösa måste de ha medel att ta till mot företag som inte anställer, när facket tycker att det är dags. Blockad från dag ett även där kanske. Det tycker jag är en bra idé, även om den långt ifrån är ny.

  Offentligt ägande är en fråga om demokrati. Det offentliga ägs och förvaltas gemensamt av medborgarna. Något som du som demokratins förkämpe borde gilla.
  Att tro att privatföretagare skulle vara mer försiktig med pengar är något så oerhört naivt och historielöst att jag måste be dig titta lite på vad de stora ekonomiska kriserna under modern tid har berott på. Utan att förstöra spänningen för dig så kan jag berätta att det aldrig har varit något stort offentlig ägande som har legat bakom de stora kriserna.

  1. Det är mer konstruktivt med förhandlingar än utpressning, från båda parters håll. Blockad ska vara sista utvägen. Jag anser ju också att blockaden av salladsbaren i Göteborg var helt felaktig eftersom facket inte hade några medlemmar på arbetsplatsen och de arbetsvillkor som rådde var fullt tillräckliga. Men det kommer vi heller aldrig att hålla med varandra om har jag en känsla av.

   Man kan inte tvinga företag att anställa, om företagen inte gör vinst så kommer de att gå i konkurs och då finns det inga jobb alls. Så länge man har ett system där pengar existerar kommer man heller inte att kunna förlita sig på offentligt ägda företag som anställer, eftersom även de måste få pengar i form av vinst eller skatter någonstans ifrån för att det ska fungera.

   Jag anser inte att demokrati medför offentligt ägande. Demokrati handlar om att folket ska bestämma vilka lagar som ska gälla och inte bli hunsade av en diktatur. Däremot betyder demokrati helt klart att minoriteter kommer att behöva acceptera att bli överkörda. Som det är just nu finns det inte en majoritet för ett kommunistiskt system och därmed kör vi på marknadsekonomi istället.

   Privatföretagare är mer försiktiga eftersom det är deras egna pengar som de sätter på spel, till skillnad från offentligt ägda där det ”bara” är skattepengar som riskeras, dvs ”någon annans pengar”. Privatiseringar medför oftast effektiviseringsvinster och sällan försämrad utdelning per satsad krona.

  • Fabian17 juni 2009 kl. 14:09
  • Svara

  Statskupper handlar oftast om att försvara kapitalägarnas intressen mot en fly förbannad arbetarklass. Alltså en reaktion på en arbetarklass som ”kräver” för mycket inflytande på sin arbetsplats och över samhällets resurser.

  Men det har redan LO förhandlat bort. Redan 1906 sålde LO ut rätten att leda och fördela arbete (§23, senare §32). Du kan alltså med ganska enkla medel gå runt dagens LAS och friställa vem som helst. Om du som företagare inte har den fantasin som krävs är det inga vansinniga summor AD tilldömer en i skadestånd om företagen frångått turordningsregeln.
  Vad det här egentligen handlar om är maktförhållanden. Du tycker uppenbarligen att företagen har för lite makt. Jag menar det omvända. I och med den nyliberala utförsäljningen av den offentligasektor, avregleringen av ekonomin och nedläggningen av arbetslivsistitutet samt togbantningen av arbetsmiljöverket (för att bara ta tre exempel), så är det inte mer makt de behöver.

  1. Jag tycker helt klart att staten ska hålla sina fingrar borta från detta och istället överlåta till arbetsmarknadens parter att förhandla. Det är det som den svenska modellen går ut på egentligen och att man börjat lagstifta om vissa saker är egentligen inte i linje med den.

   Jag kan tycka att facket har alltför stor makt i vissa lägen, ja, framför allt eftersom facket bara företräder de som redan har jobb och inte tar ansvar för dem som står utanför arbetsmarknaden. Dessutom är facket väldigt konservativt och är mot alla former av förändringar. I en globaliserad värld måste det till förändringar om vi inte ska bli ett akterseglat låglöneland.

   Varför offentligt ägande skulle vara bättre än privat har jag aldrig förstått; det är nästan alltid effektivare med privat ägda verksamheter eftersom man är försiktigare med pengar och andra resurser då.

  • Fabian17 juni 2009 kl. 11:51
  • Svara

  ”Statskupper har väldigt lite med arbetsmarknad att göra och mycket mer med militären och övrigt sönderfall i samhället att göra.”
  Och arbetsmarknaden beffiner sig i utanför det här menar du? Oj, alltså även de mest rabiata nyliberaler brukar se arbetsmarknaden som en integrerad del av resten av samhället. Men det gör inte du. Arbetsmarknaden är något som står vid sidan om. Det är ett så märkligt sätt att beskriva världen att jag faktiskt inte alls förstår hur du får ihop det.

  Snacket om att ”rensa ut” leder till att de fackföreningsanslutna och ”besvärliga” är de som ryker först. Du får nog börja öppna korkgluggarna istället för att leva i din lilla idealvärld.

  1. Ok, jag kanske ska förtydliga lite; statskupper handlar sällan om jobbtryggheten. Snarare brukar de som genomför kupperna göra anställningarna mer otrygga och förfölja fackföreningarna. Det brukar sällan komma statskupper från fackligt håll. Dessutom har väl just Sydamerika stabiliserat sig en del just på denna front de senaste decennierna? Var länge sen jag hörde om en statskupp där, även om Hugo Chavez försöker med någon slags lågintensiv sådan via pseudodemokratiska metoder.

   Jag har aldrig menat att man helt ska slopa Las, jag menar att den ska reformeras och bantas. Uppsägning på grund av fackligt engagemang eller åsikter/politiska uppfattningar ska inte vara ok ens med en reformerad Las, det säger sig självt. Att däremot öppna upp för att de minst effektiva ska kunna friställas före dem som är effektiva men senare anställda, det vore bra. Dock ska det regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Staten ska inte lägga sig i och lagstifta om detta.

  • Fabian17 juni 2009 kl. 07:26
  • Svara

  Jag är ingen försvarare av den svenska modellen då jag tycker den går allt för mycket arbetsköparnas ärenden. Men vad menar du med att vi inte har sett något kaos i andra länder. I stora delar av syd- och centralamerika har statskupper avlöst varandra, I usa bekämpas sociala problem med att sätta unga män ur arbetarklassen i fängelse, i europa brinner förorterna.

  ”Om företagen känner ett behov av att “rensa ut” i personalstyrkan kanske det inte är företagen som är onda utan att det faktiskt finns ett behov?”. Bland annat där satte du ord på din snuskiga 1800-tals inställning. Att låta företagare ”rensa ut” leder till att fackföreningsanslutna, misshagliga och ifrågasättande arbetare är de som åker först finns det hur många inhemska historiska och internationella dagsaktuella exempel som helst på. Men visst är du även med på att inte blanda in polisen när de sparade arbetarna svarar genom att ta med sig påkar och knogjärn så låt gå.

  1. Statskupper har väldigt lite med arbetsmarknad att göra och mycket mer med militären och övrigt sönderfall i samhället att göra.
   USA försöker inte lösa sina problem genom att sätta folk i fängelse godtyckligt utan på grund av att de begått brott. Däremot kan man tycka att fängelserna borde vara med av vård och återanpassning än straff.
   Förorterna brinner på grund av utanförskapet i framför allt invandrargrupper, ett utanförskap som skapats till stor del av främlingsfientlighet och ett etablissemang som inte vill ta tag i dessa problem på allvar och själva hyser en del fördomar.
   Ingenstans är det bristen på LAS m.fl. lagar som är orsaken. I Frankrike är ju facken starkare än på många andra håll och samhället väldigt socialiserat (mer än det svenska på många sätt), ändå är det där förorterna brunnit mest.

   Att jag skriver ”rensa ut” har inget att göra med facklig aktivitet eller andra åsiktsbaserade avsked att göra. Däremot kan det vara motiverat att man i svåra tider kan göra sig av med en lågpresterande person som varit anställd i 30 år istället för två eller tre högpresterande men nyanställda. Det är bättre för samhällsekonomin i stort när fler klarar sig på eget arbete och företagen går bättre. Förvisso kommer den lilla människan i kläm under en kort period, men när flertalet inklusive denna individ tjänar på det i det långa loppet så är det motiverat i mitt tycke.

   Att man är så rädd för detta idag beror på att arbetsmarknaden bygger på att man ska få ett jobb och stanna där, annars kommer man troligen vara arbetslös i flera år. Om arbetsmarknaden istället byggde på att människor bytte jobb då och då skulle det vara lättare att komma in och man skulle inte vara lika rädd för arbetslöshet, eftersom det skulle vara något snabbt övergående.

   Dessutom är det rimligt att man i svåra tider ser till att banta personalstyrkan tills man ser var man landar och att man tills vidare använder inhyrd personal för att tackla upp- och nedgångar. Det är bättre för företaget och i längden de anställda om man kan hyra in personal under en period medan man väntar på en stabilisering. Det gör det lättare för företaget att överleva ekonomiskt och därmed att kunna återanställa när nedgången i ekonomin övergått i uppgång.

  • Matte16 juni 2009 kl. 23:19
  • Svara

  Jag tycker du har rätt. Att folk blir arga och kommer med påhopp bevisar bara det. De klarar inte att argumentera rationellt och då måste de komma med oförskämdheter.

  • Lagenaarbetare16 juni 2009 kl. 22:06
  • Svara

  Att du gör mer än 2 tankefel håller jag med om, likaså över att du gör mer än ett gravt formellt fel också.

  Har egentlligen inte tid med en blogg som din, men ett råd: Ta reda på fakta innan du bildar dig några som helst tankar över någonting i framtiden.

  Det är rationellt tänkande människor som står utanför Lagena och har sin vilda strejk. De allra flesta med hus, barn och familj. Vanliga Svenssons.

  Ge oss alla den respekten som får kämpa som hundar för våra jobb att åtminstone följa mitt råd innan du uttalar dig om oss nästa gång.

  • Martin16 juni 2009 kl. 21:09
  • Svara

  Det är lätt för dig att snacka om hur världen borde se ut. Men klipp av dig Peter Jihde-frillan och förstå hur verkligheten ser ut för många arbetare i Sverige. Bemanningsföretagen är bara ett sätt för företagen att minska sina kostnader och skapa otryggare anställningar. Det är framför allt ungdomar som råkar ut för detta, och de flesta av mina kompisar kommer aldrig till ro. Varje månad är det ovisst om de kommer få vara kvar på jobbet eller tvingas ut i arbetslöshet, de kan inte planera framtiden över huvud taget. Så jag ger dig gärna 280 spänn så du kan klippa av dig den där Jihde-frillan och komma ut i verkligheten.

  1. Jag har aldrig haft en fast anställning heller, mitt nuvarande arbete är ett vikariat som slutar strax efter nyår. Jag har väldigt bra kontakt med verkligheten, tack så mycket. Dessutom är jag nöjd med min frisyr, den är nyklippt sen en vecka (bilderna här är ju något äldre).

  • Josef16 juni 2009 kl. 21:07
  • Svara

  Du är fan helt körd i huvet din äckliga jävla bracka

  1. Hm, hur definieras en bracka i detta fall? Person född av föräldrar som saknar högre utbildning? Person som fortfarande aldrig har haft ett fast arbete utan bara extrajobb och vikariat? Person som garanterat tjänar sämre än även de inhyrda arbetarna på Lagena? Om det är definitionen så är jag en bracka. Annars kanske ni ska acceptera att även folk som varken är eller kommer från någon slags privilegierad överklass kan vara liberaler. Det är faktiskt ganska ont om ”brackor” i de liberala partierna. De söker sig mer till de konservativa.

  • Kalle16 juni 2009 kl. 18:45
  • Svara

  Idiot!

  • Fabian16 juni 2009 kl. 18:11
  • Svara

  Men Per, om du nu vill montera ned LAS, MBL och de delar av arbetsrätten som är till arbetarnas fördel så får du räkna med att arbetskraften kommer börja strejka vilt och slänga träskor i maskineriet för att inte bara bli en tyst part på arbetsmarknaden som arbetsköparna kan göra vad de vill med. Vill du ha en lugn arbetskraft och hyfsad stabil arbetsmarknad får du helt enkelt göra vissa symboliska eftergifter, vilket du ändå måste medge att LAS och MBL är eftersom de stora facken successivt sedan 1910 och 1938 blivit i stort sett tandlösa. Din ”nya syn på anställningar” luktar unket 1800-tal. Jag väntar med spänning på att ni liberaler verkligen ska komma med något nytt någon gång istället för att drömma er tillbaka till en tid med livegenskap, utbildning bara till adeln, storbönderna och borgarskapet samt rösträtt begränsad bara till dessa klasser.

  1. Facket är starkare i Sverige än på många andra håll och vi har inte sett någon kaos i andra länder. Dessutom har jag inte i detta inlägg skrivit något om ersättningen; mitt förslag är att utveckla den svenska modellen och överlåta mer av den här typen av avtal till arbetsmarknadens parter. Det ger en mer flexibel arbetsmarknad.

   Exakt var du hittar något som skulle kunna tolkas som att vi liberaler skulle vara emot jämställdhet, demokrati, allmän rösträtt och så vidare förstår jag inte. Liberaler är de som starkast står upp för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Vi kämpade för allmän rösträtt på 1800-talet och början av 1900-talet. Vi är pådrivande för att sprida mänskliga rättigheter och demokrati i världen. Adelsväsendet med privilegier bryter mot de grundläggande liberala idealen. Du borde kontrollera dina fakta innan du angriper oss liberaler.

 2. Tankefel uppkommer ofta när man tänker. Ditt fel är att du inte verkar tänka alls. Som du är har de anställda vid Lagena gjort det.

  Tankefel ett : Sedan Januari har det funnits fullt med bemanningspersonal varje dag på lagret. Det finns siffror på det eftersom ledningen redovisar arbetade timmar. Att det skulle vara ett tillfällig topp i arbetet i ett halvår nu är inte ett rimligt påstående.

  Tankefel två : Du har inte förstått konflikten. Den handlar om att arbetsgivaren kringgår förhandling med de anställda enligt arbetsmarknadens praxis när de förändrar avtalen för de anställda. Detta gör man genom att sparka folk med arbetsbrist som skäl och samtidigt ta in billigare bemanningspersonal som har sämre avtal. Det handlar alltså mer om MBL än om LAS. Alltså de anställda och fackets rätt att vara en delaktig part i avtalens förändringar.

  Det formella felet : Fredsplikt är inte en lag eller något som gäller ”i Sverige”, utan mellan två parter som ingått sådant (det har inget med landet Sverige att göra). Det är ett avtal som man kan hävda brutits av de strejkande vilket man iofs. gjort då arbetsgivaren brutit sin del av avtalet, genom att arbetsgivaren varslat utan att förhandling med facket enligt MBL.

  Eftersom jag ser att du har uppenbara brister i kunskapen kring denna konflikt och bor i Stockholm så bjuder jag ut dig till lagret i Jordbro för att prata med oss och alla anställda direkt istället för att sitta på ditt dammiga kontor och gissa dig till verkligheten. Det är inte så långt, så kom om du vågar.

  1. Jag konstaterar i inlägget att det kan ha sagts upp för många anställda, men att ett genomsnitt inte innebär att det ständigt har varit precis så många anställda på plats. Det är just ett genomsnitt av färre och fler beroende på dag. Alltså är det motiverat att ersätta delar av arbetskraften med bemanningsföretag, däremot kanske inte alla som man har ersatt som det är.

   Jag har också kommenterat att det kanske är dags att reformera gällande lagstiftning. Det är också tveksamt om det är motiverat att gå ut i vild strejk om företaget inte har brutit mot någon lag, bara för att man känner sig hotad. Det är bättre att facket går genom korrekta kanaler för att lösa uppkomna problem. Det ger också facket ett större förtroende hos både vanliga människor och sina motparter i förhandlingarna.

   Fredsplikten är något som ingår i kollektivavtalen och är en del av den svenska modellen. Det är det jag menar, inte att det skulle ingå i någon lag.

  • Chris16 juni 2009 kl. 17:33
  • Svara

  Fast den här tendensen finns på många ställen på arbetsmarknaden: att företagen behovsanställer personal till lägre lön och helt överger fasta anställningar. Ingen säger att man måste stanna kvar på ett jobb i 30 år om man inte vill: men när oseriösa företagare och liberaler försöker få igenom en låglönesektor: utan semester och där man riskerar sparken om chefen tror att man tittat snett – ja då är det dags för vilda strejker. Ta hem det här Lagena-jobbarna! Ni kämpar för oss också!

  p.s Löjligt att ta upp ”invandrarbakgrund” som argument för dåliga arbetsvillkor. Alla bakgrunder finns på båda sidor – och ingen tjänar på att löner och villkor dumpas.

  1. Det finns ingen som vill avskaffa semestrarna eller införa godtyckliga uppsägningar, vad jag känner till. Däremot illustrerar din kommentar en av mina poänger väldigt bra, nämligen att alla tendenser till kritik tas som intäkt för att man vill slakta en helig ko och att man vill återinföra slaveri. Det finns ingen vilja att över huvud taget diskutera förändringar i LAS eller för den delen i andra lagstiftningar som berör anställningsvillkoren. Det är skadligt för arbetsmarknaden och därmed på sikt vår möjlighet att konkurrera på en global marknad.

   • spleen17 juni 2009 kl. 08:54
   • Svara

   I en demokrati följer man lagar och avtal.
   Vill man leva i en diktatur så finns ju flera fina exempel som Nordkorea, Kina eller för all del den gamla Sovjetstaten. Där var det inte viktigt att respektera människan eller organisationer … och OJ vad bra arbetarna har det i t.ex. Nordkorea

   1. Ja det är självklart att man ska följa lagar och avtal. Vad jag förstår har Lagenas agerande inte brutit mot någotdera, de har använt sig av helt lagliga medel men som facket helt enkelt inte gillar.

 1. […] 22 juni 2009 in Arbetsmarknad | Tags: Arbetsmarknad, arbetsmarknadens parter, blockad, byggnads, centrum för rättvisa, europakonventionen, facket, kollektivavtal, konflikt, laval, liberal, svenska modellen Jag är en varm förespråkare av den svenska modellen, där man låter arbetsmarknadens parter komma överens istället för att staten ska lagreglera en massa saker på detaljnivå. Jag vill också låta parterna kommer överens om mer själva, som turordningsregler och liknande, vilket jag också skrivit om tidigare. […]

 2. […] liberal, magnus andersson, politikerbloggen Jag är duktig på att fånga upp trender tydligen. Igår skrev jag om behovet av att se över arbetsmarknadslagstiftningen och att reformera Las, idag skriver […]

 3. […] att “ge mig en virtuell örfil” uppe på forumet på socialism.nu med anledning av mitt inlägg om LAS och strejken vid Lagena. Jag kan inte undgå att tycka att det mest betyder att jag gjort något […]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.