Bättre lag hellre än ingen lag

Riksdagen debatterar just nu förslaget till förbättringar av FRA-lagen. Ingendera sidan verkar hittills vara rätt ute.

Oppositionen pratar om massavlyssning och vill riva upp hela lagen. Fördelen med detta är givetvis att FRA inte får operatörernas hjälp med att komma åt trafiken i ledningarna. Nackdelen är att vi därmed får en brist på reglering kring vad FRA får göra med kabelbunden trafik. FRA har ”erkänt” att de signalspanat i kabel innan lagen fanns på plats, genom att själva lyssna efter trafik. Visst, det blir ingen filtrering av all trafik på det sättet, men istället kan de använda den trafik som fastnar i näten på fler sätt än de kan med den lag som nu ligger på bordet.

Alliansens företrädare tycker (med något undantag) att lagen nu är tillräckligt säker ut integritetssynpunkt. Det är också fel. Lagen börjar närma sig vad som är acceptabelt, men bra är det definitivt inte. Det krävs ytterligare förbättringar av lagstiftningen och utredningar kring hur FRA behandlat tidigare signalspaningsmaterial.

Talande för hela debatten är hur låg kunskapsnivån tycks vara hos de politiker som borde vara bäst pålästa, nämligen de i försvarsutskottet som alltså har berett ärendet. Oppositionen har bestämt sig för att lagen är dålig och verkar därför inte tycka att de behöver läsa på. Hade de gjort det kanske de hade sett fler öppningar för att vara konstruktiva. Majoriteten tycks generellt bättre pålästa, men kommer trots det fram till att förbättringarna är tillräckliga. Det kan ju förstås vara deras ärliga uppfattning, det måste ju sägas. De borde dock, om de är så pålästa, förstå kritiken och kunna bemöta den – förutsatt att den framförs konstruktivt och inte bara i form av ett oförsonligt krav på att riva upp redan fattade beslut och kasta ut förslaget som nu ligger på bordet.

Sammantaget borde opposition och majoritet sätta sig ner tillsammans för att utreda vad som krävs för att göra lagen rättssäker och minimera integritetsintrången som skapas. Det bör också utredas vilken effekt lagen har på tredje part, t.ex. Norge vars internettrafik till stora delar måste passera Sverige innan den kommer någonstans, tydligen.

Lösningen är alltså inte att riva upp lagen och låta det råda ett oklart rättsläge under tiden som man utreder. Lösningen är att anta den här lagen tills vidare och sen imorgon bitti sätta sig ner och konstruktiv utreda en förbättring med bred förankring i både de politiska leden och det civila samhällets värderingar. Med lite tur kan vi då få en ny, godtagbar lagstiftning redan till våren.

Alldeles för många andra bloggar om detta förstås, men ett par läsvärda bloggare är Calandrella och Mark Klamberg.

Intressant?

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/10/14/battre-lag-hellre-an-ingen-lag/

8 kommentarer

Hoppa till kommentarformuläret

  • calandrella14 oktober 2009 kl. 20:40
  • Svara

  ”FRA har ”erkänt” att de signalspanat i kabel innan lagen fanns på plats, genom att själva lyssna efter trafik. ”
  Eh, ja? Det var olagligt då. De bröt mot lagen. Lösningen för att hindra FRA från att bryta mot lagen är att lägga ned FRA, INTE att legalisera deras brott.

  1. Fast en total nedläggning av FRA är det ingen som föreslår, utom möjligen Piratpartiet (vet inte exakt vad PP säger i frågan, vill man att all signalspaning ska upphöra så vi blir beroende av att köpa in det som amerikansk underrättelsetjänst hittar i kablarna, eller vill man bara begränsa signalspaningen till ett minimum?). Oppositionen är inte alls inne på att lägga ner någon signalspaning, de vill bara förändra sättet den bedrivs på. Det är välbehövligt, för den typen av signalspaning vi har haft hittills är inte proportionell till syfte och resultat. Men precis som t.ex. Mark Klamberg är jag inte motståndare till varje minsta form av avlyssning, utan kan se att det ibland är ett nödvändigt ont. Det är dock något som alltid ska vägas mot integriteten och nyttan samt användas ytterst varsamt.

  • Bengt Svensson14 oktober 2009 kl. 15:17
  • Svara

  I den artikel du länkar till står det inget om att FRA spanat i kabel, bara att de olagligt lagrat data om privat kommunikation som de snappat upp.

  Hells Angels indrivningsverksamhet är också oreglerad, och det påstås att även dom använder olagliga metoder ibland.

  Vi kanske skall börja med att ge MC-gängen vapen och fri tillgång till svenska hem, vi kan ju inte tillåta att folk struntar i sina skulder. Sedan kan vi i lugn och ro sätta oss ner och diskutera vid vilka omständigheter dom har rätt att skjuta sönder knäskålar, eller där dom bara skall nöja sig med lite förtäckta hot.

  1. Det står att de lagrat information om e-post, vilket implicerar att de kommit över precis den typ av trafikdata som de vill få utökad tillgång till genom att all kabeltrafik ska kunna gås igenom.

   Hells Angels är inte en del av det offentliga. Vi har en ordning i demokratiska länder att det offentliga har våldsmonopol och alla former av våldsanvändning måste ske genom statlig försorg. Polisväsende och militär är två exempel på detta. Därför är det helt väsensskilt att prata om FRA och Hells Angels. Dock ska det markeras att FRA är en civil statlig myndighet och inte en del av försvarsmakten, namnet till trots.

   Min poäng är att det verkar som en väldigt dålig idé att riva upp lagen och börja om från början. Om man nu verkligen helt vill börja om från början, bör man istället skriva om lagen till att lyda något i stil med ”Signalspaning i kabel får ej förekomma”. Att helt ta bort lagstiftningen är nämligen inte lika med att förbjuda signalspaning i kabel. Något som oppositionen aldrig har kommit ihåg att berätta.

   1. Per, nu är det ändå så även fast det är så att FRA gjort detta innan så var det helt förbjudet att för dem att göra detta. Då de saknade positivt lagstöd för just detta, som Europakonventionen kräver. Vilket gör att man borde ha rivit upp lagen med idag och sen tillsatte en parlamentarisk utredning där kabeltrafik helt lämnas utanför FRA:s verksamhet förhoppningsvis. För FRA hade satt sig själv i ett riskabelt läge om de då skulle fortsatta ”kabelspaning” (om man nu kan kalla det det för detta) då man vet att de gjort vilket de inte får. Sen är jag förstås medveten att ingen kan ha koll om det gör detta eller inte, men risken för läckage finns allt vilken gör att risken blir stor för dem.

    1. Problemet är ju att de har rätt att spana, dock i etern så som det varit skrivet tidigare. Frågan är ju om de kommit över de data de hittat genom att spana på trådlösa överföringar eller om de tillskansat sig informationen i kablar. Det vet vi inte idag. Men i och med att de har rätt att signalspana redan tidigare så kan det bli klara problem med rättsläget. Så länge det inte är avgjort kommer de göra allt de kan för att skaffa sig denna information.

     1. Ja, men då man om nu lagen rivits fått anmält FRA till Europadomstolen som får göra sin bedömning läget om det har begåtts fel vilken jag är säker på att det gjorts.

      1. Det är möjligt, men sådana processer drar ut på tiden och under tiden så kan FRA göra som de vill. Däremot tycker jag definitivt att man bör be Europadomstolen titta på den lagstiftning som vi nu har. Den är fortfarande inte bra, även om den är något bättre än den första varianten. Inte heller har jag hört något från alliansens företrädare om att man skulle vilja fortsätta förbättra lagen; det verkar som att regeringen nu tycker att ärendet är färdigt. Själv är jag övertygad om att processen måste fortsätta för att plocka bort t.ex. sista skrivelsen om vilka syften som motiverar signalspaning.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.