Inte en dag för tidigt

Under måndagens landstingsfullmäktige i Stockholm kom det efterlängtade beslutet att sprutbyten för narkomaner ska införas, som ett led i att motverka spridningen av HIV. Den försenade reformen är välkommen och kommer på sikt att leda till en mer human och människovärdig behandling av intravenösa missbrukare.

Moderaterna har förhalat beslutet. Nykterhetsrörelsen har kritiserat det och gjort vad de kunnat för att stoppa det. Förnuftet och humanismen vann dock till slut och på måndagen klubbades det igenom: beslutet att inleda ett sprutbytesprogram för narkomaner även i Stockholms läns landsting. Ett dylikt program finns sedan flera år i Skåne och även på andra håll i världen. Internationell forskning visar att den typen av program har positiva effekter och det är på tiden att Sveriges huvudstads landsting äntligen ansluter sig till den vetenskapliga linjen.

Fördelarna med sprutbytesprogram är många. Den mest uppenbara är att minskad återanvändning av sprutor och delning av dem mellan flera personer också, naturligtvis, minskar risken bland missbrukare att smittas av olika sjukdomar. HIV är den sjukdom som oftast nämns men också hepatit av alla de slag ingår i den uppsjö av mer eller mindre allvarliga sjukdomar som kan spridas på detta sätt. Vad som också är positivt med programmen är att missbrukare får en naturlig och mindre laddad kontakt med sjukvården. På så sätt ökar den ömsesidiga kommunikationen och även tilliten mellan narkomaner och sjukvård. Dessutom ges möjligheten att informera om smittspridning, vilket kan påverka beteendet positivt. I förlängningen är det också möjligt att hjälpa narkomaner att hitta vägar ur sitt missbruk genom denna kontakt.

Trots de positiva effekterna har många varit emot programmet, i många fall antagligen av rädsla för att framstå som drogliberal. Sannolikt har detta varit den drivande kraften bakom moderaternas ovilja. För nykterhetsrörelsen är saken däremot annorlunda. I deras fall verkar det vara en direkt ovilja att erkänna fakta och att ignorera eller förvränga vetenskapliga resultat för att få forskningen att passa in i föreställningen att allt som möjliggör droganvändning av något slag är av ondo. Den naiva föreställningen att ingen kommer att missbruka om det inte finns några legala sätt att få tag på droger eller sprutor härskar inom nykterhetsrörelsen och kommer säkert inte försvinna i första taget. Det är därför skönt att de denna gång skrikit för döva öron.

Med en mer modern syn på narkotikaprevention går det att nå långt. Den svenska preventionspolitiken har hittills lett till en syn på narkomaner som skadat möjligheterna att nå ut till dem som fastnat i tungt missbruk och har egentligen bara fungerat bra för att nå ut till dem som bara börjat experimentera med droger. Sprutbytesprogrammen är ett första steg mot en mer modern och fungerande narkotikapolitik. Förhoppningsvis är det inte det sista.

Intressant?

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2010/06/21/inte-en-dag-for-tidigt/

2 kommentarer

2 pingar

    • Otto Sjöblom22 juni 2010 kl. 10:16
    • Svara

    Men hur ser du på det faktum att endast en tredjedel av de sprutor som missbrukarna använder kommer från utbytesprogrammet. Därmed förlorar ju programmen hela sin smittskyddande effekt.

    1. Internationell forskning visar att programmen fungerar. Om en tredjedel av sprutorna i genomsnitt kommer från programmen, betyder det inte att alla narkomaner använder 2/3 smutsiga sprutor. Antagligen innebär det att många endast använder rena sprutor. Det är ingen som tror att programmen kommer att nå ut till alla missbrukare, åtminstone inte i första läget. Däremot kommer det att hjälpa ett antal individer. Din slutsats att hela den smittskyddande effekten försvinner är alltså varken logisk eller rimlig.

  1. […] PDRTJS_settings_101569_post_1596 = { "id" : "101569", "unique_id" : "wp-post-1596", "title" : "Cwejman+avsl%C3%B6jar+nykterhetsr%C3%B6relsens+l%C3%B6gner", "item_id" : "_post_1596", "permalink" : "http%3A%2F%2Fperpettersson.wordpress.com%2F2010%2F06%2F27%2Fcwejman-avslojar-nykterhetsrorelsens-logner%2F" } Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman drar ner byxorna på nykterhetsrörelsens företrädare och avslöjar deras okunnighet alternativt lögnaktighet när det gäller sprutbytesprogrammen. Nykterhetsrörelsens företrädare har påstått att det inte finns någon forskning som visar att sprutbytesprogram minskar smittspridning bland missbrukare. Felaktigheterna i detta har påpekats av många, inklusive jag själv här på bloggen. […]

  2. […] Fler som har skrivit om detta: Victor Zetterman, Olov Lindquist, Per Pettersson […]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.