Sälj Systembolaget och avskaffa monopolet

Carl B Hamilton (FP) och Johan Gernandt (M) skriver med upprörda känslor att Systembolagets monopol inte får hotas och att utredningen om gårdsförsäljning är förkastlig. De har rätt i att utredningen är fel ute, men av diametralt motsatt anledning till vad de anför.

Blandade flaskor och burkar med alkohol”Alkoholkonsumtionen i Sverige är numera lägst bland länderna i EU”. Så skriver Carl B Hamilton och Johan Gernandt i en debattartikel där de förklarar varför Systembolagets monopol måste värnas till varje pris. En låg alkoholkonsumtion är i deras ögon liktydig med att alkoholproblemen minimeras och därför har också den svenska alkoholpolitiken varit framgångsrik i deras ögon.

Deras resonemang brister dock på flera sätt. Framför allt är det inte så att låg alkoholkonsumtion är liktydigt med få alkoholproblem. Den som har ett missbruksproblem ser nämligen till att få tag på sin drog, oavsett hur tillgängligheten inskränks. Det enda som verkligen fungerar för att minska missbruk är ett totalförbud. Begränsas tillgången på en vara kommer vanliga konsumenter att skära ner, inte missbrukarna. Dessutom kommer många att se sig om efter alternativ, exempelvis privatimport, när en vara är svår eller dyr att få tag på inom landets gränser.

Vad herrar Hamilton och Gernandt vänder sig mot i just denna artikel är utredningen om gårdsförsäljning som de menar de facto bryter Systembolagets monopol. De beklagar sig över att affärerna inte heller kommer ha koppling till gårdar utan kan startas av vem som helst och att de mot en inträdesavgift kan sälja alkohol, förvisso i begränsad mängd per köptillfälle, till alla betalande besökare som har uppnått legal ålder.

Läs om den sista meningen. En butik ska få sälja alkohol – till kunder som har betalat inträde! Dessutom i kraftigt reglerade mängder. Hamilton och Gernandt har fullständigt rätt i att utredningen är ute och cyklar, men av fel anledning. Butiker för försäljning av alkohol ska definitivt tillåtas, men utan regleringar av inträdesavgifter och inköpskvoter. Förslaget låter som hämtat på motbokens dagar och att en statlig utredning år 2010 ens överväger denna typ av förmynderi är barockt. Den moderna tiden handlar om färre regleringar, inte fler.

En framgångsrik alkoholpolitik ser till att minimera missbruk, inte konsumtion i sig. Precis som så mycket annat så är det just missbruk av varor, tjänster, rättigheter och friheter som ska beivras, inte företeelserna i sig. Yttrandefriheten är grundlagsfäst, men uppvigling är ändå ett brott eftersom det innebär att friheten missbrukas. Sexköp är däremot dumt nog förbjudet, trots att friheten att köpa en tjänst missbrukas först när tjänsten köps av en ofrivillig säljare, t.ex traffickingoffer. Alkohol intar en ställning däremellan, där det är fullt tillåtet att köpa varan, men samtidigt vill staten ha hård kontroll av hur du köper och i viss mån konsumerar den. Tobak, som orsakar nästan lika kostsamma skador för samhället, får du däremot köpa och konsumera hur mycket du vill så länge du betalar lite extra skatt. Logiken och konsekvensen är totalt frånvarande med andra ord.

Det är dags att vi gör upp med gamla föreställningar och framför allt avskaffar förmynderi- och morallagar. Vill vi förbjuda något? Bra, förbjud det totalt och gör det brottsligt att beskaffa sig med det över huvud taget. Ska vi tillåta något, oavsett om det är en tjänst, vara eller en grundläggande fri- eller rättighet? Bra, då tillåter vi den, utan omsvep. Handel med den och utnyttjande av den ska inte vara föremål för statlig inspektion. När utnyttjandet går över i missbruk kan det offentliga däremot kliva in och sätta stopp. I de flesta fall handlar det då inte om kriminalisering utan om vård, undantaget är givetvis när någon direkt åsamkat en annan människa skada som i fallet trafficking. Det ger en logik och konsekvens åt lagstiftningen.

Systembolagets logotypOch vad gäller Systembolaget, så sälj det. Statlig verksamhet ska bedrivas i myndighetsform, inte som bolag. Systembolaget är ett sunt företag som skulle må bra i privata händer och utan moralistiska verksamhetsmål och regleringar. Kvalitativa vin- och spritbutiker med brett sortiment kommer alltid att behövas. För herrar Hamilton och Gernandt, som båda två sitter i Systembolagets styrelse, borde inte motsätta sig en försäljning om de uppfyller sina plikter som ledamöter med bolagets bästa för ögonen.

Intressant?

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2010/12/16/salj-systembolaget-och-avskaffa-monopolet/

3 kommentarer

2 pingar

  • Niklas20 december 2010 kl. 17:30
  • Svara

  Jag förstår fortfarande inte varför monopolet måste avskaffas. Monopolet fyller en funktion och gör att färre far illa. Att då vilja avskaffa det utan att vi kan se så många direkta fördelar med det ser jag som att blint följa en ideologi istället för att se till samhällsnyttan.

  Visst är det sant att alkoholister säkert får tag i alkohol på något sätt, men samtidigt visar mycket forskning att alkoholister tillhör den grupp som är känsligast för ändringar i pris och tillgänglighet (exempelvis såg man ganska stora förändringar i denna grupp när man ändrade reglerna för lördagsöppet), så att deras drickande inte alls går att påverka är en myt. Dock så är det naturligtvis främst vårdinsatser som behövs för denna grupp. Poängen är istället dels att flest skador i samhället orsakas av de som INTE är alkoholister och samtidigt är det så att antalet alkoholister ökar om den totala konsumtionen ökar.

  Ett monopol på krogverksamhet är ju betydligt svårare och kanske omöjligt. Visst är försäljning av alkohol tyvärr ofta en grundpelare i krogar och restaurangers verksamhet, men de erbjuder också annat och jag ser i dagens samhälle inte att det är möjligt att driva monopol på detta. Däremot har vi ju sedan länge en begränsning av tillgängligheten även här genom att antalet serveringstillstånd begränsas, vilket tyvärr dock urholkats på senare år vilket bidragit till ökat supande och ökade skador. Jag vill gärna se en hårdare reglering kring serveringstillstånd och bättre uppföljning av de regler som finns. Det ska ju vara en trevlig upplevelse att gå ut på krogen, men för många är det allt för ofta inte det och boven i dramat är alkoholen.

  Slutligen så är det ju tyvärr inte så att alkoholen är en vettig affär för staten trots hög alkoholskatt (som dock i realiteten sänkts mycket de senaste 10 åren eftersom den inte inflationsreglerats). Samhällskostnader beräknas ligga på runt 160 miljarder samtidigt som alkoholskatten ger ett bidrag till statskassan på 15 miljarder. Dock så skulle antagligen kostnaderna för samhället bli ännu högre med lägre skatt (och utan monopol!) för då skulle ju drickandet öka.

  • Niklas20 december 2010 kl. 15:37
  • Svara

  Du kan ju gissa eller tro vad du vill om vilken alkoholpolitik som funkar, men forskningsläget är idag ganska klart på denna punkt.

  Det finns ett starkt samband mellan den totala konsumtionen av alkohol i ett land och skadorna. Alkoholisterna är inte de enda som bidrar till skador utan snarare tvärtom, men även alkoholisterna blir fler om den totala konsumtionen ökas eftersom fler riskerar att passera sin gräns.

  Vilka åtgärder är då bäst för att begränsa den totala konsumtionen och därmed skadorna? Även här är den internationella forskningen idag mycket tydlig. Det mest effektiva sättet att begränsa konsumtionen är att begränsa tillgängligheten, t.ex. genom ett monopol. De två andra åtgärder som nämns är pris och åldersgränser. Och för att hålla åldersgränserna är ju Systembolaget också centralt. Vanliga butiker säljer folköl till personer under 18 år i cirka 50% av fallen när man testar dem. Systembolaget klarar åldersgränsen till 99%. Dessa åtgärder är också de som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO) och som finns med i deras nya globala alkoholstrategi. Förhoppningsvis kommer denna göra att EU:s alkoholstrategi blir skarpare och det finns en insikt i många EU-länder idag att alkohol är ett stort problem och att regleringar är det som hjälper för att minska problemen.

  Med bakgrund av detta: Varför ska vi avskaffa monopolet? Jag kan inte alls förstå det. Är det verkligen värt att flera människor ska t.ex. dö, misshandlas, fara illa eller växa upp med missbruk?

  1. Alkoholister kommer, precis som alla missbrukare, att få tag i sin drog oavsett vilken tillgänglighet som finns. När det gäller misshandelsfall så är det många av dem som förekommer när människor druckit alkohol på krogen. Krogarna är inte heller perfekta när det gäller att servera personer under 18, framför allt inte när personerna i fråga är snygga tjejer. Med andra ord är en logisk följd av ett statligt monopol på försäljning av alkohol att det statliga monopolet även utökas till att gälla krogar, pubar och så vidare. Att inte kräva ett sådant monopol samtidigt som man hävdar Systembolagets förträfflighet är hyckleri.

   Vad gäller regleringar, så har jag inga problem med åldersgränser. Vad som behövs där är kännbara straff och framför allt vettiga kontrollsystem för att regleringarna efterlevs. Vad gäller alla andra lagar har vi inspektioner och andra former av kontrollfunktioner för att se till att regleringar efterlevs, varför inte ha något fungerande även för att kontrollera åldersgränser?

   Ett avskaffande av monopolet är inte bara det enda korrekta i ett modernt samhälle med marknadsekonomi som grundpelare. Det skulle också förbättra servicen för medborgarna, vilket är ett av Systembolagets verksamhetsmål för övrigt, och dessutom avdramatisera alkoholen. Om det är något som leder till smygsupande i skogen och annat tidigt experimenterande med alkohol, så är det det dramatiska, mystiska och coola med alkohol. Ungdomar vill prova det annorlunda och förbjudna, inte det alldagliga.

   Vi har redan en alkoholskatt som vissa ser som ett sätt att styra beteende, men som jag ser som en punktskatt på något som orsakar kostnader, precis som vi har skatt på utsläpp och en massa andra saker som orsakar kostnader för samhället. Det är ett rimligt sätt att hantera något som annars påverkar samhällsekonomin negativt.

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Jonas Ivarsson, Per Pettersson. Per Pettersson said: Sälj Systembolaget och avskaffa monopolet: http://wp.me/prWTN-xz […]

 2. […] SVD, Per Pettersson, Calle […]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.