Slutdaltat med vänsterextremisterna?

I Sverige finns det extremister på både de så kallade vänster- och högerkanterna (även om höger och vänster i det här fallet är tämligen missvisande). Av någon anledning är det alltid högerextremismen, eller vad Säpo och Brå i en ny rapport väljer att kalla vit-makt-miljön, som bekämpats hårdast medan vänsterextremismen ursäktas till och med av etablerade politiska partier.

Så inte längre, förhoppningsvis.

Rapporten tar äntligen tag i båda formerna av extremistiskt våld och konstaterar att även om vit-makt-extremismen är mer farlig för individer i allmänhet på grund av deras tillgång till grövre vapen, så är vänsterns autonoma extremistgrupper farligare för politiker och myndigheter. Vit-makt-extremisterna har tillgång till grövre vapen men är mer spontana i sitt våld och ger sig på oliktänkande när de är påverkade av alkohol, främst på kvällstid. De autonoma extremisterna har inte tillgång till k-pistar men däremot hemmagjorda bomber. Dessutom planerar de sina våldshandlingar mer i förväg och använder sig tydligare av dem för att tysta eller pressa oliktänkande.

Intressant är för övrigt att de allra flesta extremister är mellan 15 och 25 år när de begår våldsbrott och andra brott i extremismens namn. Kan det vara så enkelt att vissa tar längre tid på sig än andra att förstå att våld inte löser några problem?

Tyvärr är reaktionerna i bloggosfären de gamla vanliga; försvar för de ”goda” extremisterna och angrepp på rapporten som ett ”beställningsjobb åt den borgerliga regeringen”. Jag tänkte kommentera några av dessa inlägg här.

Esteban sågar rapporten längs med fotknölarna, antagligen eftersom den över huvud taget vågar kritisera vänsterns autonoma ”hjältar”. Han passar också på att tala om att vi har en ”överideologiserad demokratiminster”, som om en vänsterminister inte skulle vara ideologisk om vi nu hade haft en vänsterregering. Han har i sin analys fel på flera punkter.

Esteban ifrågasätter hur man kan tycka att en stenkastare kan vara lika farlig som ngn med k-pist, vilket innebär att han bara värdesätter nivån på det våld som slutligen utövas; inte motiveringen till det eller planläggning av det. Självklart kan en stenkastare som tänker taktiskt vara lika farlig som en k-pistskytt som klämmer av ett par skott på fyllan, om man ser till samhället i stort. Inte heller ser han hur det kan vara fel att ”hoppa på” Sverigedemokraternas företrädare, ett politiskt parti, förvisso med förskräckliga rasistiska förtecken,  som han anser vara ungefär likställda med ”nazistiska småpartier”. Han anser att det är helt ok eftersom det är vedergällningar för tidigare våld. Men det är väl där vi skiljer oss; jag anser att våld är oacceptabelt oavsett syfte och att öga för öga-principen inte är giltig. Vänstern anser att våld är legitimt om det görs av rätt skäl – där de själva har absolut tolkningsföreträde beträffande rätt och fel.

Att Esteban dessutom blandar ihop ”defensivt” och ”offensivt” med hur kraftiga vapen man har tillgång till är helt obegripligt. Sen när har en planerad attack med kniv varit defensiv i förhållande till en försvarare som råkar ha en pistol att använda när han blir anfallen? Det handlar om vem som tar initiativet, inte vilka vapen som används. Att Esteban också kallar liberalerna ”ett hot mot vårt samhälles värdegrund” (när vi lever i ett av världens mest värdeliberala länder) eller väntar på att alla intellektuella i Sverige ska såga rapporten, ökar ju inte direkt hans trovärdighet.

Bloggen Andrea Doria anser å sin sida att Brå lever i en alternativ verklighet. Jag skulle säga att det är Andrea Doria som lever i en alternativ verklighet. Brå konstaterar att fascistiska och socialistiska extremister är våldsamma, antidemokratiska, subkulturella ungdomsgrupper. AD anser att man inte ens ska nämna fascism och socialism i samma mening.  Följande citat visar tydligt på värderingsskillnaden mellan extremvänstern och resten av samhället:

I själva verket är naturligtvis våld en högst naturlig, om än otrevlig, del av alla samhällen, och lagar kan behöva brytas i vissa situationer. Samhället karaktäriseras inte främst av sin uppslutning kring borgerliga begrepp som “demokrati” utan av motsättningen mellan samhällsklasser.

Våld är tyvärr en del av den mänskliga naturen, men är något vi ska göra vårt bästa för att bekämpa. Det är det som det moderna samhället går ut på. Att lagar skulle behöva brytas är befängt, om man inte anser att såväl vänsterns autonoma som de rasistiska vit-makt-grupperingarna ska få bryta samma lagar. Dessutom borde ju sagda lagar inte finnas om en majoritet anser att det är ok att bryta mot dem, eller hur? Att samhället skulle karaktäriseras mer av klasskamp än gemensamma värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och det som vänstern kallar ”borgerliga värderingar” är skrattretande. Jag tror inte speciellt många i dagens Sverige tänker ”klasskamp” varje dag. Däremot tänker nog många just på mänskliga rättigheter, speciellt när man ser hur dessa förnekas människor i Iran eller Kina varje dag.

Röda Malmö nöjer sig med att lägga ord i munnen på andra och säga att Nyamko Sabuni anser att de autonomas våld är värre än vit-makt-extremisternas. I själva verket säger hon att det är ungefär likvärdigt och att båda måste tas på största allvar;

–Jag är glad att vi nu fått kartlagt att det är lika illa med de autonomas brottslighet. De har ibland bagatelliserats och beskrivits som frihetsivrare som gått för långt, säger hon till SvD.

Rapporten är också tydlig med att vänsterns autonoma är lika farliga för samhället i stort som vit-makt-miljöns extremister, även om formerna våldet tar sig skiljer sig mellan grupperna. Det betyder att vänsterns etablerade partier, för att ha någon trovärdighet kvar, måste ta avstånd från de autonoma extremisterna och våld som politiskt vapen.

Jag vill inte på något sätt bagatellisera det rasistiska våldet, tvärtom. Däremot måste vi våga säga att även de autonoma grupperna är farliga för samhället så länge de vägrar acceptera de grundläggande lagar och värderingar vi andra faktiskt kan enas om, dvs att vi inte använder våld och skadegörelse mot varandra. Att de vill visa civil olydnad på andra sätt må så vara, men någon slags gemensam värdegrund beträffande att inte skada varandra behöver vi om inte samhället ska rasa ihop helt.

Fast det är väl just det anarkisterna vill i och för sig?

Mer liberala kommentarer finns hos Lotta Edholm och Liberati.

Intressant?

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/07/07/slutdaltat-med-vansterextremisterna/

7 kommentarer

3 pingar

Hoppa till kommentarformuläret

  • Johan7 juli 2009 kl. 22:53
  • Svara

  ”Vänstern anser att våld är legitimt om det görs av rätt skäl – där de själva har absolut tolkningsföreträde beträffande rätt och fel.”

  Där har du själva kärnan i problematiken. Vi liberaler håller värderingar som att det aldrig är rätt att bruka våld mot någon annan (annat än i självförsvar förstås) och att alla har rätt att säga sin åsikt som i det närmaste heliga och överordnat allting annat. Men vänstern i allmänhet och extremvänstern i synnerhet håller inte och har aldrig hållit med om detta. För vänstern är det den socialistiska kampen som kommer först, allt annat bedöms utifrån om det hjälper eller stjälper kampen.

  Alltså, för liberalen är det viktigt att också nazisten får säga sin mening och slippa förföljelse – även om det kanske vore mer till gagn för strävan efter ett mer liberalt samhälle att tysta nazisten med våld. För liberalen är principen om yttrandefrihet och rätten att slippa förföljelse är så viktiga att de anses stå över allting annat.

  Men vänsterextremisten håller inte alls med om detta. För henne är det rätt att tysta nazisten med våld om det kan anses hjälpa den socialistiska kampen att göra så. Allas rätt att tycka och säga sin mening och rätt att inte utsättas för våld, det är alltihop underordnat strävan efter ett socialistiskt samhälle.

  Man måste inse att mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet och åsiktsfrihet är liberala påfund som vänstern aldrig har hållit för heliga på samma sätt som den de liberala gör, att det för vänstern är klasskampen som är överordnat allting annat och inte något tjafs om mänskliga rättigheter. Gör man inte det kommer man aldrig att förstå vänsterextremisternas motivation och då kommer man aldrig komma till botten med det vänsterextrema våldet.

  1. Jo, jag håller med. Vänstern är väldigt mycket för att inte behandla alla människor lika. Man har rätt att säga vad man tycker så länge man håller med vänstern. Man får använda våld, om man gör det för vänsterns godkända anledningar. Och så vidare.

   Jag ansåg mänskliga rättigheter vara självklara långt innan jag definierade mig som liberal. I gymnasiet funderade jag på om inte vänsterpartiet var ett bra parti att rösta på, eftersom de stod för mänskliga rättigheter och likabehandling. Efter att ha sett hur vänstern och framför allt autonoma och utomparlamentariska grupper agerar och sen försvaras av vänsterns företrädare, blev jag dock övertygad om att vänstern inte höll mänskliga rättigheter heliga och kom med tiden istället underfund med att jag var liberal.

  • Ann Onym7 juli 2009 kl. 18:15
  • Svara

  Mycket bra skrivet Per, tack för ditt nyanserade inlägg.

 1. Jag skulle gärna vilja ha dina definitioner på följande begrepp, om du orkar. För som jag tolkar dessa begrepp blir din text tämligen obegriplig.

  ”Antidemokratisk”

  ”våld” (som i: ”våld löser inga problem”)

  ”klasskamp”

  Menar du att det INTE försiggår en klasskamp i det svenska samhället idag? Menar du också att det inte BORDE försiggå en klasskamp? Är klasskillnaderna alltså ”bra som de är”? Räknar du facklig kamp som i någon mening ”klasskamp” eller förknippar du ordet -kamp med rent fysiskt våld mot person på nåt vänster (sic)?

  När du säger ”våld löser inga problem” – vad inbegriper du då i våld? Är Irak-kriget våld? Är det hot om våld som det innebär att beväpnad polis patrullerar kring en fredlig strejk och ger folk order att räkna till våld? Är det våld det innebär att slå tillbaka om en polis vevar mot dig med sin batong att betrakta som ”mer eller mindre våldsamt”/”mer elle rindre demokratiskt” än när USA anfaller Irak exempelvis? Samta tt jag undrar vilket av dessa typer av våld du ser som mest ”samhällsfarligt” på sikt och omedelbart?

  Ordet ”antidemokratiskt” är det som förbryllar mig mest. Jag har inga problem med att du kallar t.ex. SD eller en nazist för antidemokrat, det ingår ju idera grundideologi att de ser folkmakt som något dåligt och vill reservera makten för ett fåtal. Men hur får du den autonoma vänstern till ”antidemokratisk”? Alltså hur ser själva resonemanget bakom detta ut? Är det för att vissa som tillhör den autonoma vänstern också har begått våldshandlingar? Eller är det mer för att deras ideologi säger dem att nuvarande borgerliga ”demokrati” lider av ett gigantiskt demokratiskt underskott, då det exempelvis råder diktatur på arbetsplatserna? Jag tycker det är viktigt att skilja på ”att vara emot demokrati” och att ”vara emot nuvarande, begränsade definition av demokratibegreppet”. Vad avgör till största delen idag det inflytande du har över din egen och andras livssituation: hur mycket pengar du har ELLER vad det står på valsedeln du lägger i urnan vart fjärde år?

  1. Antidemokratisk: Försöker att med hot, våld och så vidare att sätta sig över demokratiskt fattade beslut eller utöva utpressning, skrämma till tystnad eller på andra sätt illegitimt påverka individer eller institutioner.

   Våld: I detta fall misshandel och skadegörelse, i förlängningen krigföring. Jag är egentligen principiell pacifist men måste tyvärr acceptera att vi än så länge har en försvarsmakt eftersom resten av världen inte har tänkt att nedrusta någon gång inom den närmaste tiden. Enda gången våld kan vara motiverat är i självförsvar mot någon annans våld. Observera dock självförsvar och inte hämnd.

   Klasskamp: Den klassiska kampen mellan människor med olika lönenivå, arbete eller liknande. Inkomstnivå blir allt mindre relevant som mått på inflytande. I dagens samhälle avgör tillgången till information, möjligheten att tillgodogöra sig sagda information samt förmågan att själv uttrycka sig och göra sig hörd i informationsfloden. Det är dessa egenskaper som avgör inflytandet idag, även om pengar spelar en viss roll i vissa kretsar.

   Våld som används för att bekämpa åsikter eller skrämma folk till tystnad anser jag vara det största hotet mot samhället idag.

   För övrigt är det knappast diktatur på arbetsplatserna, med tanke på att vi har både MBL och extremt starka fackförbund.

 2. Du har inte läst rapporten?
  Den skriver tydligt att ”högern” är värre än ”vänstern”, trots att vissa politiker säger att båda sidorna är lika illa, en genomtänkt misstolkning av rapporten, högern har ex dödat 23 personer på 25 år, hur många har vänstern dödat? ge mig några exempel….
  Du har inte sett hur den sk ”autonoma vänstern” behandlats de senaste åren?
  Vadå romantiserat? När AFA och andra sk antirasister vill demonstrera mot nassarna i Salem blir dom bortförda i pendeltåg redan innan dom gått av tåget! Antirasister har alltid fått mer stryk av polisen än nassarna och AFA få alltid skäll av politiker och media så jag vet inte varifrån bilden kommer att man romantiserat vänstern? Kolla gärna igenom mediabilden av Salem varje år så får du se vilken sdida som får mest hjälp av polisen, dom verkar klart romantisera nassarna och skyddar dom till varje pris!
  Men nu är väl kravliberalerna nöjda? Ännu en rapport som är perfekt för Sabuni och folkpartiet, förutom ”Rosengårdsrapporten” dvs.

  1. Vit-makt-extremisternas våld när de använder det är värre, ja. De har dödat människor till skillnad från vänstern som bara skadat människor. Men när man också tar i beaktande planläggningen så är det mer likvärdigt, men man hotar olika typer av människor och institutioner.

   Polisen ska enligt lag skydda demonstrationer som fått demonstrationstillstånd och köra bort demonstranter som inte sökt tillstånd. Dessutom ska polisen förhindra misshandel och annat när de kan. Därför är det inte konstigt att AFA körs bort när de försöker att oannonserat motdemonstrera och helst också slå ner rasister och nazister.

   Våld är inte acceptabelt, oavsett ideologi eller motivering.

 1. […] gärna Per Petterssons genomgång av responsen från vänsterbloggar, här. Skrivet av Martin Ängeby | Taggar: autonom vänster, autonoma, BRÅ, extremism, Kommunism, […]

 2. […] kan ha en dialog med Säpo 2,Det extrema våldet,Svenska Dagbladet skapar sanningar som är falska?,Slutdaltat med vänsterextremisterna?,Kan klassaspekten förklara varför högerextremister är våldsammare?,Politiskt våld är myntets […]

 3. […] SvD1, SvD2, SvD3, SdSBloggat: Svensson, Röda Malmö, Opassande, Andrea Doria, Maria Byström, Per, Robsten, Badlands Hyena, RoyaAndra bloggar om: Extremism, Autonoma, Nyamko Sabuni, Anna-Lena […]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.