Ett första steg mot könsneutrala namn

Som liberal har jag aldrig förstått varför staten ska ha synpunkter på vad folk vill heta. Vuxna människor borde väl själva få avgöra vad de ska heta, eller hur? I praktiken handlar det ju dessutom mest om vad som står i passet, inte vad deras vänner faktiskt kallar dem. Varför man från det offentliga ska ha några som helst synpunkter är obegripligt för mig.

Därför är det glädjande att kammarrätten i tre olika domar beslutat att det inte finns något juridiskt hinder för en man att bära ett traditionellt kvinnonamn och vice versa. Håkan Jönsson har nu i den senaste domen fått rätt att också officiellt heta Tina.

Förutom att det här är en seger för liberala värderingar innebär domarna också viktiga förändringar i positiv riktning för Sveriges transpersoner. Domarna måste nämligen innebära att alla transpersoner som inlett processen för att byta kön också juridiskt kan få sitt nya namn inskrivet i passet redan innan de juridiskt sett genomgått bytet.

Det är väl rätt logiskt, även utifrån vår klåfingriga namnlag. Det enda som står i den är nämligen ”Som förnamn får inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan  antas leda till obehag för den som skall bära det eller namn som av någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn”. Nu är inte jag jurist, men låter det inte som att det kan antas leda till obehag för en transperson som inte lever som sitt juridiska kön, att tvingas att hela tiden visa upp identitetshandlingar som inte stämmer överens med den upplevda identiteten? Och att det rent juridiskt snarare borde uppmuntras än beivras att transpersoner byter namn långt innan hela könskorrigeringen är färdig?

Domarna är glädjande för oss som både värnar alla människor rätt till sin personliga integritet och identitet. Dessutom känner säkerligen alla liberaler en principiell glädje. Nu väntar vi bara på att namnlagen även i sin lagtext liberaliseras och att staten en gång för alla kan sluta lägga sig i vad människor väljer att kalla sig.


Läs själv nedanstående utdrag ur namnlagen, den del som behandlar förnamn, så förstår du förmodligen vad jag menar med klåfingrighet, byråkrati och allmän idioti från lagstiftarna.

Utdrag ur Namnlag (1982:670)

Förnamn m.m.

30 § Varje barn skall ges ett eller flera förnamn, som inom tre månader
från födelsen skall anmälas till Skatteverket. Lag (2003:652).

31 § Den som enligt 30 § har förvärvat ett enda förnamn kan genom
anmälan till Skatteverket förvärva ytterligare ett eller flera
förnamn.

Den som enligt 30 § har förvärvat flera förnamn kan genom anmälan till
Skatteverket byta ut, stryka eller lägga till ett eller flera
förnamn. Ett av de förnamn som har förvärvats enligt 30 § skall dock
alltid behållas.

Anmälan enligt denna paragraf får göras endast en gång. Lag (2003:652).

32 § Ändring av ordningsföljden mellan två eller flera förnamn kan göras
genom anmälan till Skatteverket. Genom en sådan anmälan får även
stavningen ändras, om inte namnets uttal ändras genom detta.
Lag (2003:652).

33 § Tillägg, ändring eller strykning av förnamn kan i andra fall än som
avses i 30–32 §§ ske efter ansökan hos patent- och registreringsverket,
om det finns särskilda skäl.

34 § Som förnamn får inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan
antas leda till obehag för den som skall bära det eller namn som av
någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.

Förnamn som anmäls till Skatteverket enligt 30 eller 31 § förvärvas
genom anmälningen, om det inte finns något hinder enligt första stycket
mot att namnet godkänns. Lag (2003:652).

35 § Den som invid ett förnamn vill bära ett gårdsnamn, som han eller
hon har anknytning till genom släktskap eller äktenskap och som enligt
gammal sedvänja är i bruk som tillnamn, kan anmäla gårdsnamnet till
Skatteverket. Vill han eller hon inte längre använda gårdsnamnet,
kan anmälan härom göras till Skatteverket. Lag (2003:652).

Intressant?

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/07/09/ett-forsta-steg-mot-konsneutrala-namn/

1 kommentar

1 ping

    • calandrella14 juli 2009 kl. 19:11
    • Svara

    Håller med!

  1. […] in Allmän inrikespolitik, Personlig integritet | Tags: liberal, namnlag, skatteverket Jag har tidigare kommenterat det orimliga i att staten lägger sig i vad folk heter och vill kallas. Det är obegripligt att […]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.