Tag: privatkopieringsavgift

Olaglig privatkopieringsavgift

  Privatkopieringsavgiften som Copyswede nu vill ta ut på hårddiskar och USB-minnen verkar strida mot lagen. Jag är ingen jurist, men så här står det i Upphovsrättslagen (1960:729), kap 2 §26k (med min kursivering): 26 k § När en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller till landet inför anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2011/01/10/olaglig-privatkopieringsavgift/