För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli?

Förslaget till FRA-lag är inne på version 2.1 och fortfarande har den inte blivit bra. Nu har den dock gått igenom riksdagens utskott och omröstning väntar 14 oktober. Visst, för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra.

Visst, det finns flera bra förslag i den nya propositionen. Syftet med signalspaning klargörs, myndigheten som ska kunna ge tillstånd specificeras närmare och en domstol måste ge klartecken innan signalspaning i kabel får bedrivas. De fluffiga skrivningar som kunde ge FRA tillstånd till signalspaning på nästan vilka grunder som helst är borta.

Fortfarande är problematiken kvar vad gäller trafikdata mellan svenska medborgare. Även om lagen stipulerar att alla sådana data ska förstöras så snart det upptäcks att de gäller personer inom landet, så är skadan redan skedd. Dessutom kan dessa uppgifter, eftersom de en gång insamlats och kanske granskats av handläggare innan de förstörs, missbrukas. Kännedomen om uppgifterna går inte att utplåna ur minnet på enskilda människor (varför har vi inte sådana där praktiska minnesblixtrare som de har i Men in Black?).

Vi har också problemen med ändamålsglidning. När lagen och övervakningen väl är på plats, kan den komma att utvidgas till att gälla även andra förhållanden än sådana som har med främmande makt att göra. Bl.a. Seved Monke påpekar detta. Tekniken kommer att finnas på plats och det kommer att vara extremt lätt att utnyttja den för andra syften. Den aspekten måste alltid begrundas så snart integritetsintrång görs. I vissa fall är det en risk man måste vara villig att ta, i andra fall inte. Oavsett måste man se till att kringgärda integritetsintrånget med ett regelverk som försöker förutse ändamålsglidning och gör vad som går för att förhindra det.

Samtidigt som jag starkt ogillar FRA-lagen och den massövervakning som FRA kan genomföra, är jag hård på att vi inte ska riva upp hela lagen och börja om från början med utredningar. Självklart måste det till en utredning som kan göra lagstiftningen otroligt mycket bättre. Men till skillnad från Henrik Alexandersson, Niklas Frykman, Sebastian Hallén, Calandrella, Mona Sahlin m.fl. så anser jag att vi måste ha en lagstiftning (oppositionens krav på att riva upp lagstiftningen är dessutom ett spel för gallerierna; ingen är så sugen på övervakning av medborgarna som socialdemokraterna, med möjligt undantag för en del moderater). Effekten av att inte ha en lagstiftning alls är att det skulle möjliggöra för FRA att genomföra vilken signalspaning som helst i kabel. Genom att det inte skulle vara reglerat alls, öppnas möjligheten för dem att missbruka de tekniska möjligheter till spaning som de redan har. Vem skulle kunna hävda att de begått ett lagbrott när ingen direkt lagstiftning finns?

FRA-lagstiftningen i version 2.1 är fortfarande oacceptabel utifrån ett integritetsperspektiv och en utredning måste skyndsamt tillsättas för att utarbeta en ny lag. Tills vidare är det dock viktigt att vi i varje fall har en lagstiftning på plats som, förvisso otillräckligt, reglerar vad FRA får och inte får göra. Alternativet, med ett osäkert rättsläge som skulle kunna utnyttjas av FRA, är faktiskt ännu värre.

Intressant?

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/10/02/for-var-dag-blir-det-battre-men-bra-lar-det-aldrig-bli/

7 kommentarer

5 pingar

Hoppa till kommentarformuläret

 1. ”Fortfarande är problematiken kvar vad gäller trafikdata mellan svenska medborgare. Även om lagen stipulerar att alla sådana data ska förstöras så snart det upptäcks att de gäller personer inom landet, så är skadan redan skedd.”

  Jag har aldrig förstått vilken skada detta rör sig om. Alltså om man screenar av ett datatrafikflöde så blir ju inte all trafik avlyssnad som ni säger – jag tycker det är en grovt missvisande term.

  Sedan har jag heller aldrig fattat argumentet att det skulle leda till något mer. Vi lever i en demokrati och får ju någonstans ha ett förtroende för våra folkvalda. Om vi tycker signalspaning i kabel är bra, men är rädd för att missbruk så får vi ju se till så att signalspaningen sköts på ett sådant sätt att det senare inte sker. Att säga att ”tekniken finns där för att göra något värre” och vara emot signalspaning är ungefär som att vilja avvecka kärnkraften för att det finns risk att försvaret bygger atombomber.

  1. Problemet är ju att trafikdata är svår att filtrera, eftersom så pass mycket passerar landets gränser trots att det bara ska skickas mellan användare inom landet. Intrånget i den personliga integriteten sker redan när någon faktiskt tittar på de data som fastnar, även om det bara är trafikuppgifter.

   Vi kommer behöva reglera signalspaning i kabel och det börjar ju hända saker i rätt riktning. Fortfarande är det dock otillräckligt. Vad jag efterlyser är starkare skydd mot missbruk och för att säkra den personliga integriteten. Det kommer vi inte få till stånd så länge regeringen själva hanterar frågan, eftersom särintressen har för lätt att påverka. Regeringen, oavsett färg, har också allt för lätt för att köra fast i egna spår. Genom en bred utredning för att komplettera lagstiftningen kan man komma fram till ett resultat som är acceptabelt. Det kan hända att det krävs tillägg i grundlagen för att slutgiltigt säkra att missbruk av denna typ av teknik inte kan ske på grund av ändamålsglidning.

   Jag vill alltså se mer säkring av den personliga integriteten men jag tror att vi faktiskt kan kombinera signalspaning och personlig integritet. Hittills har det bara saknats tillräcklig vilja från de ledande politiska partierna, inklusive socialdemokraterna (som ju faktiskt initierat större delen av alla övervakningsgrepp som vi ser idag, inklusive datalagringsdirektivet).

  • Robin2 oktober 2009 kl. 18:15
  • Svara

  Antingen tycker man att FRAs verksamhet är berättigad eller inte och argumenterar utifrån det.

  Det blir absurdt om diskussionen utgår från att FRA bedriver sin verksamhet alldeles oavsett vad riksdagen bestämmer.

  • Robin2 oktober 2009 kl. 18:13
  • Svara

  Var finner du källor som stödjer att FRA signalspanat i kabel?

  FRA har spanat mot satellitkommunikation och radiolänk, men där går numera väldigt lite kommunikation.

  Frågan kvarstår, hur skulle FRA kunna signalspana i kabel utan lagstöd? Hur skulle FRA kunna betala lön åt sina anställda om riksdagen i behandlingen av deras budget säger nej till deras verksamhet? FRA är väl inget självgående monster som verkar oberoende från vad Sveriges riksdag bestämmer, en stat i staten, eller? Om svaret på den sista frågan är ja, så kan väl ingen försvara FRAs existens.

  • Robin2 oktober 2009 kl. 15:23
  • Svara

  Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår ju liksom att kabelbestämmelsen ska rivas upp, 6 kap. 19 a § lagen om elektronisk kommunikation.

  ”19 a § För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om samverkanspunkter.

  Samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns skall till den myndighet som regeringen bestämmer lämna sådan information de innehar som gör det enklare att ta hand om signalerna.

  Samtliga operatörer skall utföra uppgifterna enligt första och andra stycket så att verksamheten inte röjs. Lag (2008:719).”

  • Robin2 oktober 2009 kl. 15:15
  • Svara

  Jag kan respektera att du tycker att det ska finnas en lag, men jag tycker ett av dina bärande argument inte håller.

  Du skriver: ”Effekten av att inte ha en lagstiftning alls är att det skulle möjliggöra för FRA att genomföra vilken signalspaning som helst i kabel.”

  Utan lagstiftning så får FRA inte tillgång till kablarna. Tror du att FRA utan lagstöd kommer bryta sig in i teleoperatörernas lokaler där knutpunkterna för kommunikationen finns?

  1. FRA bedrev signalspaning i kabel i begränsad omfattning redan innan lagstiftningen. Som du skriver är en av skillnaderna att operatörerna nu ska förse dem med data och dessutom ska betala för det. Jag har tidigare skrivit att det inte är acceptabelt att operatörerna ska tvingas betala för något som deras kunder definitivt inte vill ha, utan att det ska ankomma på FRA att betala för. Trafiken går dock att få tag på utan deras hjälp. Vad jag menar är att vi måste ha någon form av reglering för att säkerställa att det inte sker spaning helt utan kontroll. Men jag underkänner ju samtidigt den lagstiftning som föreslås och vill ha en snabbt tillsatt utredning som kan göra den ”bra” (om det nu går, eller om man bara ska kalla den ”acceptabel”).

 1. […] Frykman, Sebastian Hallén, Mathias Sundin, opassande, Tankar från rooten, annarkia, SvD, DN, DN, Per pladdrar på, Anders Widén, Sagor från Livbåten, Svensson, projO’s/gothbarbie’s, Seved Monke, Scaber […]

 2. […] Frykman, Sebastian Hallén, Mathias Sundin, opassande, Tankar från rooten, annarkia, SvD, DN, DN, Per pladdrar på, Anders Widén, Sagor från Livbåten, Svensson, projO’s/gothbarbie’s, Seved Monke, Scaber […]

 3. […] som sådant, så en utredning måste till. Då kan man hävda, som min partikollega och vän Per Pettersson, att det är bättre med en lagstiftning som är kass än överhuvudtaget ingen alls, men att man […]

 4. […] Frykman, Sebastian Hallén, Mathias Sundin, opassande, Tankar från rooten, annarkia, SvD, DN, DN, Per pladdrar på, Anders Widén, Sagor från Livbåten, Svensson, projO’s/gothbarbie’s, Seved Monke, Scaber […]

 5. […] Frykman, Sebastian Hallén, Mathias Sundin, opassande, Tankar från rooten, annarkia, SvD, DN, DN, Per pladdrar på, Anders Widén, Sagor från Livbåten, Svensson, projO’s/gothbarbie’s, Seved Monke, med […]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.