De grönrödas vrickade logik

86 % av befolkningen skulle jobba lika mycket om de fick sänkt skatt. Det tolkar de grönröda som att jobbskatteavdraget inte leder till fler jobb. Logiken är bristfällig men säger en hel del om oppositionens sätt att tänka.

Den grönröda oppositionen har lämnat frågan öppen när det gäller hur de vill skapa fler arbeten. Politiken som presenterats har hittills snarast varit ett hot mot fler arbeten än en hjälp. För att rätta till det presenterar de idag sin gemensamma jobbpolitik i en debattartikel i DN. Den som hoppats på bra svar och nya idéer för hur fler ska komma i arbete blir dock besviken. Större delen av deras program handlar om att staten ska betala för fler jobb genom fler jobb i välfärdssektorn, stöd till nya bostäder och investeringar i klimatsatsningar.

Satsningar på utbildning, samma sak som alliansmajoriteten anser är avgörande för svensk konkurrenskraft, ingår i programmet men satsningen handlar bara om fler platser istället för anpassningar till vilka utbildningar som behövs för att få fler i arbete och satsningar på kvalitet. Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag och för dem som anställer arbetslösa ungdomar ingår också, satsningar som är snarlika de satsningar alliansen redan genomfört. Skillnaden är att alliansen sänkt arbetsgivaravgiften för alla unga, inte bara dem som varit arbetslösa en viss tid.

Den stora nyheten i de grönrödas debattartikel är dock inte deras politik. Istället avslöjar de mycket om sitt sätt att tänka och vad de uppfattar som logiskt resonemang. Det förskräcker, men förklarar också mycket.

Oppositionen har gjort en undersökning där de bland annat frågat människor om de kommer att jobba mer, mindre eller lika mycket om de får sänkt skatt. 86 % säger att de skulle arbeta lika mycket. Dessutom visar undersökningen att ”fem procent säger att de faktiskt skulle arbeta mindre med ytterligare skattesänkningar. Bara fyra procent uppger att de skulle jobba mer”.

Utifrån detta drar oppositionen slutsatsen att skattesänkningar inte leder till fler jobb. Det är inte logiskt utifrån givna data. Istället är den logiska slutsatsen att skattesänkningar ökar sysselsättningsgraden. Om fem procent skulle arbeta mindre betyder det att andra måste göra deras jobb, vilket ökar arbetstillfällena. Om de flesta skulle arbeta lika mycket men ha mer pengar att själva bestämma över efter att skatten dragits, kommer fler att konsumera lite extra och därmed öka antalet arbetstillfällen genom ökade köp av tjänster och produkter. Dessutom kommer fler människor att sätta av pengar i eget sparande, något som kommer att hjälpa människor att klara akuta privatekonomiska kriser. Svenskarna är idag bland de sämsta i västvärlden på att spara och är därmed mer utsatta för ekonomiska problem än andra länders medborgare.

De grönröda drivs av en vänsterpartistisk världsbild i stor utsträckning, en världsbild där höga skatter är en bra sak för att de ger mer statlig kontroll över de ekonomiska medlen. Skattepolitiken ska inte skapas utifrån vetenskapliga förutsättningar utan vetenskapen ska anpassas för att bevisa att höga skatter är det enda rätta.

I sin jakt på bekräftelse har de grönröda länge varit villiga att gå långt vad gäller att feltolka resultat och dra slutsatser som i bästa fall är långsökta. I dagens debattartikel är det dock första gången de hoppas att väljarna inte ska kunna läsa vad som faktiskt står, första gången de svart på vitt presenterar sina resultat och sedan drar en diametralt motsatt slutsats mot vad varje logisk analys skulle göra. Antingen tror de att väljarna blint litar på allt de säger utan att ifrågasätta, eller så är de numera så övertygade om att de har rätt att de inte själva ser bristerna i resonemanget. Oavsett vilket visar de med all önskvärd tydlighet varför de inte är lämpade att styra Sverige efter valet i höst. Valet är långt ifrån avgjort och det är i princip dött lopp i opinionsmätningarna, men plötsligt har läget för alliansen, genom en enda debattartikel från de grönröda, blivit mycket mer gynnsamt.

Intressant?

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2010/06/15/de-gronrodas-vrickade-logik/

18 kommentarer

4 pingar

Hoppa till kommentarformuläret

  • Lars26 juni 2010 kl. 16:18
  • Svara

  I så fall har det varit midsommar de senaste fyra åren!

 1. Lars – du har tydligen haft en riktigt dålig midsommar.

  • Lars26 juni 2010 kl. 16:01
  • Svara

  Alliansregeringen hör hemma i Sverker Olofsons lilla röda!Hur fan kan man ha förtroende för en regering som satsar på att fler rika skall bli rikare och de som är fattiga blir fattigare?En Statsminister som lovade hela svenska folket att INTE införa systemskiften…men som gör tvärtom och inför det ena systemskiftet efter det andra!Hur en regering som ljuger om siffror i arbetslöshet och sjuktal.Och där man diskriminerar arbetslösa,sjuka och pensionärer med olika skatter för lika inkomst?Hur kan en regering vara så emot bidrag för de som är i behov av bidrag…när man samtidigt inför bidrag för andra som långt i från behöver detta?Hur kan svenska folket ha förtroende för en regering som fortsätter att diskriminera och öppna upp för ett större utanförskap än det man lovade att minska på?Hur kan man ha förtroende för en regering som sparkar och trampar på sjuka och de mest svaga och utsatta i vårt samhälle,enbart för att egoismen skall kunna fortplanta sig?Sköt dig själv och skit i andra är ju och har ALLTID varit (m) slogan!

  • Lars26 juni 2010 kl. 13:05
  • Svara

  Jag hoppas att folk tar sitt förnuft tillfånga och avsätter denna diskrimineringsregering i höst!

  1. Jag hoppas att svenska folket inte röstar fram en rödgrön regering i höst, utan ger alliansregeringen fortsatt förtroende.

 2. Lite ödmjukhet skulle väl inte skada?
  Arbetslösheten sjönk hela tiden med sossarna och har ökat med borgarna. Ändå pratar borgarna hela tiden om att de skulle ha bättre arbetspolitik, hur går det ihop?

  1. Den föregeående majoriteten hade en högkonjunktur att förhålla sig till, en situation där arbetsmarknaden utvecklas positivt nästan vad man än gör. Alliansregeringen har haft en global finanskris att förhålla sig till och har fått beröm från alla de internationella organisationer som har uttalat sig, eftersom politiken har gjort att Sverige är ett av de länder som klarat sig allra bäst genom krisen. Våra statsfinanser är bäst i Europa tack vare god ekonomisk politik. Arbetsmarknaden ser ljusare ut än i många av våra grannländer.

   Bedömningen från oberoende håll är att den grönröda ekonomiska och arbetsmarknadspolitiken inte skulle ha lyckats tillnärmelsevis lika bra. Därför är det inte konstigt att prata om att alliansen har en bättre politik för att få fler i arbete. Jag antar att enda sättet att bevisa det för just dig är att låta de grönröda få chansen att sätta sin politik i praktik under en blossande global ekonomisk kris, men jag vill inte låta Sverige raseras så totalt som då skulle bli fallet.

    • Lars26 juni 2010 kl. 16:31
    • Svara

    Märkligt att hela tiden skylla på finanskriser!
    Att det har varit finanskris är inget som direkt har varit tydligt hos vissa i det här landet,som tvärtom har blivit rikare av att vi har haft en finanskris.Samtidigt som fattiga har blivit fattigare.

  • Hans Åberg15 juni 2010 kl. 21:04
  • Svara

  Mycket bra postning, Per! Du sätter fingret precis på den bakvända logik som kännetecknar deras resonemang och det faktum att de rättar vetenskapen efter ideologin. Faktiskt lite av en politiskt tradition i socialistisk styrda nationer genom seklerna.
  Denna övertro på staten som den gode föräldern och medborgarna som de vilsna barnen. Kusliga perspektiv fortfarande år 2010. Bra!

  mvh/Hans

  1. Tack Hans! =) Orden värmer.

  • Viktor Tullgren15 juni 2010 kl. 15:31
  • Svara

  ”Det är inte logiskt utifrån givna data. Istället är den logiska slutsatsen att skattesänkningar ökar sysselsättningsgraden. Om fem procent skulle arbeta mindre betyder det att andra måste göra deras jobb, vilket ökar arbetstillfällena.”
  Per, nu faller du i fällan att se arbete som en statisk siffra. Med samma logik borde du vara för tankarna på en allmän arbetstidsförkortning, sådan som vänsterpartiet driver. Eftersom detta enligt samma logik borde öka sysselsättningsgraden.

  Undersökningen visar uppenbarligen att skattesänkningar har liten effekt på folks vilja att arbeta. Och därmed blir det svårare att hävda att skattehöjningar leder till färre jobbe eller att skattesänkningar leder till fler.

  1. Om du läste vidare skulle du också se att de andra som skulle jobba lika mycket, men ha mer pengar kvar i plånboken att konsumera, skulle leda till ökad sysselsättning också. Sen gör jag en sannolikhetskalkyl och vågar påstå att rätt många av dem som skulle jobba mindre är sådana som jobbar mer än 40 timmar i veckan som det är, för att få det att gå ihop. Då blir det en del deltidstjänster och antagligen också heltider som behöver ersättas för att allting ska bli gjort. Visst, det kanske inte är alla av de fem procenten som kommer att ha den effekten, men den kommer att finnas där.

   Poängen är att om det går att dra några slutsatser av statistiken är det att det kommer att bli fler arbetstillfällen när man sänker skatten, inte färre.

    • Viktor Tullgren15 juni 2010 kl. 18:09
    • Svara

    Per, den privata konsumtionen ökar om man sänker skatten den offentliga minskar. Det går inte att säga generellt om det ena eller det andra leder till fler jobb.

    Det finns inget enkelt samband mellan själva skattenivån och nivån på arbetslösheten. Däremot så vet vi att om själva handlingen att sänka skatten kan stimulera ekonomin eftersom det kan leda till ökad konsumtion. Detta kan då minska arbetslösheten. Nu är det inte det mest effektiva sättet att stimulera en ekonomi, och särskilt då inte en ekonomi som till så liten del är beroende av intern konsumtion som svensk ekonomi är, men fungera gör det. Anda sidan av myntet är ju att även inflationen riskerar att öka, vilket leder till ökade räntor (vilket var den effekt som de första stegen i jobbskatteavdraget fick). Problemet är att dessa effekter är kortsiktiga.

    Som sagt undersökningen visar enbart att det inte finns något samband mellan minskad skatt och ökad motivation till att arbeta. Därmed faller det som argument för sänkt skatt. Sen kan man alltid diskutera andra effekter av sänkt eller höjd skatt. Men tron att lite pillande med skattenivåer skall lösa alla problem är egentligen rätt nativ.

    1. De resultat som presenterats har bara berört hur många som skulle jobba mer om de fick sänkt skatt. Det har inte presenterats någon koppling till hur dessa människors arbetssituation ser ut idag. Det kan mycket väl vara så alla alla de som vill arbeta mer om de får sänkt skatt är sådana som idag lever på exempelvis vårdnadsbidrag, a-kassa eller någon annan form av bidrag från det offentliga.

     Privat konsumtion är också mer hållbar än offentlig. Offentlig konsumtion bygger på skatteintäkter som inskränker människors frihet att själva bestämma över sina egna tillgångar. Privat konsumtion bygger på valfrihet och låter människor själva välja var de vill lägga sina pengar och vilka företag de vill stödja. Ökad offentlig konsumtion är inte bra för att stimulera ekonomin, om det inte är motiverat utifrån offentliga behov. Vänsterpartiet tycker ju exempelvis att offentliga jobb är bra bara för att offentliga jobb är bra. Vi andra tycker ju att offentliga jobb är bra om de utför en för samhället fundamental och nödvändig tjänst, aldrig annars.

     Sen löser man definitivt inte alla problem med sänkta skatter. Däremot skapar man definitivt problem om man går till val på att höja världens redan högsta skatter.

     • anna18 juni 2010 kl. 09:59
     • Svara

     Här ligger våra äldsta med likmaskar i liggsåren för att asylinvandringen kostar så mycket! Folk som kommer får direkt mat läkarvård tandvård bostad (standarden ska höjas räjält nu) kläder och allt möjligt medan svenska ungdomar och fattigpensionärer står utan!
     Är det rim och reson? Ska vi inte ta hand om svenskarna FÖRST?
     Därför röstar jag på SD, jag blir ju tvungen, blir snart pensionär!

      • Lars26 juni 2010 kl. 16:37
      • Svara

      Vi kan inte skylla finanskriser på invandrare.Sen tycker jag att man måste lära sig att skilja på flyktingmottagning och arbetskraftsinvandring vilket ni inom SD tydligen har svårt med.Ser gärna att du kollar lite fakta kring detta med invandring och den ekonomiska biten som gäller för en flykting i Sverige.

      • Lars26 juni 2010 kl. 17:53
      • Svara

      anna!
      Vill bara tillägga att det inte är brist på pengar i det här landet!Utan det är brist på sympati,solidaritet och rättvisa.Jag kan förvisso hålla med om att allt inte är problemfritt med invanring.Men var snäll och skyll inte på invandrare för att det ligger människor med likmaskar och inte blir omhändertagna på ett värdigt sätt!Det är snarare så att man gör besparingar och nedskärningar inom vården för att fler med chefpositioner skall få mer i lönekuveret.Och inte har det blivit bättre med den borgerliga regeringen heller under dessa fyra år…tvärtom så har det förvärrats,inte minst med tanke på all privatisering inom den tidigare statliga vården där man enbart ser till ekonomiska vinsterna.Vi har alltså en regering som realiserat delar av vården till den privata sektorn för en spottstyver.Det är bara att titta på Fredrik Reinfeldts äkta hälft som införde det sk.vårdvalet i Stockholm vars syfte var att det skulle bli billigare för patienterna.Vilket fick raka motsatsen.Snacka om att ta hand om svenskarnas skattepengar…!

  • Lars26 juni 2010 kl. 16:22
  • Svara

  Jo,jag tror också på en arbetslinje,men långt i från den som du och dina partikolleger sysslar med!

 1. […] även vad Broman, Tegnvallius, Mark Klamberg, Per-Åke Fredriksson, Per Pettersson, Rasmus, Erik “Pophöger” Svansbo, Jenny Olsson, Raymond och Jonas Pettersson […]

 2. […] altenberg och elisabeth och robert och raymond och marcus och motpol och rasmus och per och plc och […]

 3. […] This post was mentioned on Twitter by Nya Moderaterna, Per Pettersson. Per Pettersson said: De grönrödas vrickade logik: http://wp.me/prWTN-oQ […]

 4. […] du får ytterligare sänkt inkomstskatt, kommer du då att arbeta mer, arbeta mindre eller arbeta lika mycket som i […]

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.