Gör Stockholm till människornas stad!

Nätverket Yimby presenterar idag ännu en bra idé för Stockholm. Den här gången är det en utvecklingsplan för Norra bantorget. Idén är enkel; gör Norra bantorget till en attraktiv knutpunkt.

Redan nu har ju mycket gjorts vid torget i och med upprustning och nybyggnation. Hotellet Clarion Sign vid torget andas nytänkande och är snyggt som fond för torget. Vad som nu behövs är en upprustning och anläggande av fler näringslokaler i marknivå. Dessutom föreslår Yimby att man ska göra om den trista gården framför Norra real till ett riktigt torg, där man på somrarna kan ha uteserveringar och liknande.

Den här sortens tänkande är precis vad Stockholm behöver. Stockholm har allt för mycket blivit en stad som är tillägnad bilarna och som rent allmänt består av gator, trist betong och gråa kulörer. Om vi kunde skapa en ny slags stad runt Norra bantorget, en slags stad som sedan kunde sprida sig ut därifrån som ringar på vattnet, skulle Stockholm bli en mycket trevligare stad och mer anpassad för invånarna snarare än deras bilar. Denna nya stad måste ha platser för människor att mötas, handla, promenera och njuta av livet. Invånarna ska inte behöva åka till Djurgården eller någon av de gröna kilarna, som idag skär sönder staden. Nej, staden ska byggas utifrån att vara tilltalande för människan. Det handlar om fräscha byggnader, byggda både på höjden och i mer traditionell stil.

Det handlar om torg och andra ytor där människor kan mötas, långt bort från biltrafiken. Det handlar, på sikt, om att trolla bort trafik och transport till underjorden och kringleder.

På så sätt blir staden återigen en plats för människorna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/02/03/gor-stockholm-till-manniskornas-stad/

Mathematics, by any other name…

Liberalismen har allt mer bisarra företrädare. Idag var det dags för Christer Nylander (FP) att bli omskriven. Nylander leder arbetet i den skolpolitiska arbetsgruppen och ett förslag som han nu aviserar handlar om att matematikundervisning bara ska få bedrivas på svenska i grundskolan. Tanken må vara god, att elever med invandrarbakgrund ska lära sig bättre svenska genom att använda den mer i undervisningen. Tyvärr missar man målet.

Om målet är att lära elever med invandrarbakgrund svenska, då är det bättre med utökad undervidning i just språket. Annars tvingas man läsa två ämnen samtidigt, både svenska och matematik. Andra ämnen kan vara mer komplicerade att läsa på andra språk än svenska, men där borde en medelväg vara bättre; låt eleverna läsa ämnen som samhällskunskap tillsammans med resten av sin klass, därefter kan kompletterande undervisning på hemspråket komma in för att hjälpa eleverna med de delar som de inte haft språklig kompetens att ta in.

Att vi ska ge elever möjlighet att läsa ämnen på sitt hemspråk är självklart om de nyligen kommit till Sverige och därmed inte har kunskaper i Svenska som räcker till för att tillgodogöra sig ämneskunskaperna. Satsa istället på att ge bättre undervisning i svenska och utöver det se till att deras sociala nätverk utvecklas. Vardagsanvändningen av språket är det bästa sättet att öka språkkompetensen. Därför är det viktigt att elever med invandrarbakgrund snabbt känner sig välkomnade av och deltar i de grupper av svensktalande elever som finns.

Givetvis har Liberala ungdomsförbundet tagit ställning mot förslaget och det glädjer mig att det skedde omedelbart. Förslaget och speciellt sättet som det presenterats på i SvD är inte heller populärt varken bland övriga folkpartister eller resten av alliansen. Jag tror att detta förslag kommer att förpassas till samma politiska avfallshög som slöjförbudet när landsmötet väl får säga sitt.

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/02/02/mathematics-by-any-other-name/

Försvara försvarets fortsatta existens

Jag definierar mig som principiell pacifist. Våld löser inga problem är min bestämda uppfattning, oftast orsakar det snarast mer problem när man tar till våld och speciellt militärmakt.

Eftersom jag samtidigt är realist inser jag dock att vi måste ha ett försvar så länge världen ser ut som den gör. Inget land kan ensidigt nedrusta utan nedrustning måste vara ett gemensamt beslut världen över.

Sverige verkar däremot ha bestämt sig för att Försvarsmakten inte behövs. Genom nedskärningar och frysta anslag har man effektivt dragit undan mattan för försvarsmakten i dess helhet. De senaste kraven på besparningar gör att försvarshögkvarteret räknar in i det sista för att klara av att presentera en lösning för regeringen.

I förslaget ingår att göra om amfibieregementet till en markstridskraft, något som i princip skulle utplåna hela amfibiebataljonens existensberättigande. Ett annat förslag är att ta bort Uppsalas flygvapengarnison, vilket skulle öka tiden det tar för flygvapnet att nå Stockholm från 7 minuter till 35.

Nu börjar till och med jag bli rätt trött på och överraskad av försvarspolitiken. Om nu tanken är att inte ha ett försvar alls, varför inte säga det direkt? Då skulle vi slippa betala för alla beräkningar i steg av hur man kan avskaffa försvaret.

Om man menar allvar med att ha ett försvar, bör man genast byta fokus till att se till just försvaret. Regional- och lokalpolitik ska inte få bestämma, det är landets försvarsbehov som är det enda viktiga här. Dessutom bör man se till regementenas möjligheter att bära sig. Jägarregementet i norr, som kanske kommer läggas ned, har t.ex. utbildning av en massa utländska soldater, något jag hoppas också genererar intäkter till försvaret (om man inte har vett nog att ta betalt för utbildning så har man en del andra problem som måste tas tag i rätt omgående).

Det är dags att kräva en total översyn av försvarspolitiken och det är dags att tala klarspråk om vad man vill. Annars riskerar vi att bli helt beroende av andra suveräna staters välvilja och förlora all trovärdighet som en stark spelare på det utrikespolitiska planet.

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/01/30/forsvara-forsvarets-fortsatta-existens/

Mer utsikt, fler landmärken – bygg nytt och bygg på höjden!

Äntligen händer det saker i Stockholm! Bullerbyfanatikerna får så sakteliga dra sig tillbaka till sina kvarter och lämna de modernare delarna av Stockholm till förnyarna.

Tydligast märks detta kring centralstationen. Ett nytt konferenskomplex håller på att växa fram, ett komplex som kommer att bli en vacker fond för Stadshuset när man ser det från Riddarfjärden. Kring Kungsbron byggs det sedan länge och Norra bantorget har förvandlats till en attraktiv oas med vackra, moderna hus i samklang med den äldre bebyggelsen.

Nu är det också på förslag att bygga ett nytt höghus i samband med den nya uppgången från Citybanan. Konceptskisserna är vackra och huset pryder sin plats. Det är bara att hoppas att den nya, liberala stadsplaneringen får genomslag över den konservativa och gammalmodiga synen som fått råda alltför länge. Det känns därför tråkigt att det enda riktiga liberala partiet i Stadshuset säger nej till denna chans att ge Stockholm ett ytterligare vackert landmärke.

Höghuset skulle passa utmärkt in i den omgivande miljön i city, så bygg det och njut av utsikten!

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/01/26/mer-utsikt-fler-landmarken-bygg-nytt-och-bygg-pa-hojden/

Bevare oss från påvar

Påven vill ”rädda mänskligheten” från homosexualitet. God jul, Gud älskar er och oh, förresten, vi vill rädda mänskligheten från alla som råkar bryta mot den heterosexuella normen.

Att den katolska kyrkan var en intressant skapelse visste vi redan. Att påven tycker att homosexualitet är något människan måste räddas från minst lika mycket som vi måste rädda regnskogen var däremot ett nytt grepp.

Påven sa att mänskligheten måste lyssna på skapelsens språk för att förstå den roll som män och kvinnor är menade att ha. Han beskrev också ”uppträdande bortom traditionella heterosexuella realtioner” som ett sätt att förstöra Guds arbete.

Tja, eftersom jag själv är ateist så gör det mig inget att jag genom att vara tillsammans med min underbara pojkvän ”förstör Guds arbete”. Ett arbete av en fiktiv figur är ju inte direkt någon förlust att förstöra. Däremot tycker jag synd om alla kristna homosexuella, speciellt de katolska. Det kan inte vara lätt att tillhöra en kyrka som fördömer dig.

Påven har självklart lika rätt till åsikts- och yttrandefrihet som alla andra. Däremot anser jag det vara väldigt omdömeslöst och självemotsägande att predika Guds gränslösa kärlek, samtidigt som man utesluter vissa människor från denna kärlek. Påven har ju till och med försonat katolska kyrkan med muslimer, mer eller mindre. Är det inte dags att försona den även med de fromma katoliker som råkar vara homosexuella?

Jag skriver nog upp ”tolerans, acceptans och ett slut på religiös träskallighet” på min önskelista i år.

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2008/12/23/bevare-oss-fran-pavar/