Dags för höga kluster i Stockholm

Debatten om höga hus och deras varande eller icke varande i Stockholm är alltid i full gång. Det finns oftast två läger. De som vill bevara Stockholms skyline till varje pris och de som tycker att vi borde bygga en skyskrapa i varje kvarter. Nu är det dags att faktiskt komma någonstans i debatten och kräva förändring.

Stockholm måste förtätas. Stockholmsregionen kommer att växa från 2 till 3 miljoner invånare inom bara ett par decennier. För att få plats med alla dessa människor utan att tränga in folk på ett par kvadratmeter var kräver mer bostäder.

Lösningen är att på vissa ställen faktiskt bygga  högre hus, mycket högre än vad som görs idag. Men varför bygga på sätt som inte ger något mervärde annat än att vi får fler lägenheter per kvadratmeter utnyttjad mark? Nej, lösningen är följande:

Kluster.

Om man bygger höga hus i små grupperingar på några ställen kan man anpassa infrastrukturen efter dem och dessutom skapa en ny men fortfarande snygg skyline. Lägg kluster med höghus på några strategiska platser runt om i Stockholm och gör områden både för boende och företagande. Planeringen av varje kluster bör fungera så att man har ett eller några centrala, riktigt höga hus. Därefter minskar man höjden på husen runt omkring gradvis för att få en naturlig övergång från omgivande bebyggelse. Det ger en mjuk skyline som ändå tillåts stå ut. Dessutom samlar man dessa kluster på vissa punkter vilket gör att kyrktornskramarna får ha kvar deras särställning på andra platser i vår skyline.

Fördelarna med dessa kluster är många. Förutom att man kan dimensionera infrastruktur och se till att anpassa stadsplaneringen runt klustren efter deras speciella förutsättningar och behov, så kan man också skapa nya spännande områden som kan locka nya typer av människor och företag. Ett kluster med höga hus med företagslokaler, med modern arkitektur, skulle kunna inrymma ett finansiellt centrum. Ett annat skulle kunna bli ett medecintekniskt centrum. Att på samma sätt som i Kista skapa mer specialiserade företagsområden vore väldigt intressant och skulle dessutom öka Stockholms konkurrenskraft som företagarregion.

Så, ta in höghuskluster i den nya översiktsplanen för Stockholm och arbeta in dessa i framtidsvisionerna för Stockholm!

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2008/12/04/dags-for-hoga-kluster-i-stockholm/

Hälften kvar är en självklarhet

Centern presenterar ny politik vad gäller skatterna. Som första parti säger man rakt ut att man vill sänka skatterna för de med högst inkomster. Detta är mycket välkommet. Här är några bra saker med förslaget.

Centern föreslår en sänkning av den statliga inkomstskatten, i princip blir detta ett avskaffande av värnskatten. Det är välkommet och något som är inte bara bra utan även nödvändigt. Värnskatten är ett påfund som är helt obegripligt. Den tillkom som en tillfällig lösning på en akut kris i ekonomin. Denna ”tillfälliga” skatt närmar sig snabbt sin 20-årsdag.

Värnskatten är en punktskatt på högre utbildning som slår till redan vid måttligt höga inkomster. De signaler den skickar är att man inte ska utbilda sig, det bestraffas nämligen med högre skatt. Detta har (s) kallat en rättvis skatt, samtidigt som (s) i många år velat att minst hälften av en årskull ska läsa vidare på högskolan. Hur man får detta att gå ihop förstår jag inte, så jag hoppas att värnskatten kan avskaffas nu när vi äntligen har en borgerlig majoritet. Att Anders Borg inte vill är inte en anledning till att inte genomföra ett vallöfte.

Center vill också fastslå en princip som är ”hälften kvar”, dvs att ingen ska betala mer än hälften av sin inkomst i skatt. Denna princip fanns på 1990-talet men försvann någonstans i den (s)-märkta politiken. Denna princip är något jag har argumenterat för länge nu, en princip som borde vara självklar.

Det är helt orimligt att någon ska tvingas betala mer än hälften av sin inkomst i skatt. Börjar man tillåta sånt är det ett sluttande plan mot den situation som drabbade Astrid Lindgren på 1970-talet, nämligen att hon skulle betala ungefär 103% i skatt på sin inkomst. Förvisso kostade detta faktum socialdemokraterna valsegern och Sverige fick sin första borgerliga regering under efterkrigstiden, men det är inte en situation som är acceptabel oavsett vad den leder till.

Som liberal gläds jag åt centerns nya politik. Som folkpartist är jag ledsen att mitt eget parti inte tydligare drivit dessa frågor utan släppt dem till centern. I slutändan är dock det viktiga, för mig, att dessa principer genomförs, heller förr än senare.

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2008/11/15/halften-kvar-ar-en-sjalvklarhet/

Klara besked från alliansens unga

Samtliga ungdomsförbundsordföranden från Alliansens ungdomsförbund har nu satt ner foten gentemot partierna. Ipred-lagen är inte acceptabel och bör förpassas till papperskorgen å det snaraste. Inte för att jag trodde att något annat skulle hända, men det känns skönt att ett gemensamt uttalande i alla fall är på gång. Synd bara att det tog så lång tid. Det här borde aldrig ens ha behövt diskuteras, att säga nej till Ipred borde komma som en reflex från alla liberalt sinnade människor.

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2008/11/14/klara-besked-fran-alliansens-unga/

Förmynderiet vinner nya segrar

Man kan ju bli trött för mindre. Att staten moraliserar och agerar förmyndare för hela befolkningen var ju ingen nyhet, men man kan ju inte ignorera nya exempel på det bara för att något är allmänt känt.

Denna gången är det Granskningsnämnden för radio och TV som anser att det bryter mot radio- och TV-lagen att sända Stephen Kings ”Carrie” på dagen. Därför har man nu anmält kanalen Showtime.

Att vi har en lag, i dagens moderna Sverige, som bestämmer när vissa typer av filmer får visas på TV, är en censur och ett förmynderi som borde tillhöra förgånga tider. I en era med digitalboxar, internet och annat så finns det inte längre minsta anledning att ha en lag som reglerar när vissa saker får sändas på TV. Vill man se något får man tag i det ändå, så enkelt är det.

Jag uppmanar därför alliansregeringen att å det snaraste avveckla alla former av förmynderi och censur, med start i radio- och TV-lagens skrivningar.

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2008/11/10/formynderiet-vinner-nya-segrar/

Ingen åtskillnad är det viktiga

Så var det dags för nästa utspel från kristdemokrater, teologer, präster och andra debattörer i fråga om den könsneutrala äktenskapslagstiftningen.

Kristdemokraterna lanserar sitt så kallade ”kompromissförslag” där man är beredd att offra vigselrätten för religiösa samfund och att använda samma lagstiftning för både sam- och olikkönade par.

Alla par, heterosexuella och homosexuella, som vill formalisera sin kärlek rättsligt måste i kd-förslaget göra det genom att registrera sin samlevnad hos en myndighet. Det ska dock, enligt Hägglund, inte kallas för att ingå äktenskap.

Prästerna argumenterar i sin artikel för att behålla vigselrätten för samfund, men itne göra den tvingande. Därmed kan religiösa samfund få viga dem som passar in i just deras definition av äktenskapet. Deras argument är att så sker redan idag, när t.ex. minst en av parterna som vill gifta sig i kyrkan måste vara medlem i Svenska Kyrkan.

Teologerna argumenterar å sin sida för att ta ifrån religiösa samfund deras vigselrätt, på sätt och vis med samma motivering, även om de snarast använder argument som rör sig till muslimska församlingar som t.ex. inte vill viga frånskilda kvinnor om inte skilsmässan skrivits på av deras exman – kvinnor har ingen ensidig skilsmässorätt enligt vissa muslimska inriktningar. Dels handlar motiveringen här om att det kan innebära juridiska problem om kvinnorna åker till andra länder, dels handlar det om att myndighetsutövning (som vigseln ju handlar om) inte får vara diskriminerande.

Här har nu ett par viktiga spår. För det första; att det idag sker en diskriminering i myndighetsutövandet genom att t.ex. Svenska kyrkan kräver att minst en part ska vara medlem, betyder inte att det är ok. Att man valt att se mellan fingrarna i detta fall handlar säkerligen om att Svenska kyrkan skildes från staten för bara några år sedan. Nu är det dock dags att klippa bandet och kräva att myndighetsutövning sker utan diskriminering, eller så tas rätten till myndighetsutövning från kyrkan eller andra samfund som praktiserar liknande ordningar.

För det andra; kristdemokraternas så kallade kompromissförslag missar den stora poängen, i alla fall för den stora massan HBT-personer som vill kunna ingå äktenskap. Det handlar inte om att man vill kunna gifta sig i kyrkan. Det som det handlar om är att inte göra någon åtskillnad mellan olika former av äktenskap. Så länge lagstiftningen gör någon slags åtskillnad mellan olika grupper t.ex. på grund av sexuell läggning, så är det oacceptabelt. Lagstiftningen måste kalla äktenskap för äktenskap, oavsett mellan vilka parter det är.

A rose, by any other name, would still smell as sweet.

Att då försöka att ha samma lagstiftning men med olika namn, som Svenska kyrkan förordade i sitt remissvar, är inte en acceptabel väg att gå. Att som kristdemokraterna kräva att man har samma lagstiftning och kallar det samma sak för alla, bara det inte kallas äktenskap, är bara att gripa efter något sista halmstrå. Vilket begrepp, som inte heter äktenskap, skulle på ett vettigt sätt kunna införas i svensk lagstiftning, och därmed i svenska folkets medvetande och begreppsvärld? I praktiken skulle ingen kalla det något annat än äktenskap så vad har man därmed uppnått?

Att kalla det juridiska tillståndet ”giftermål” som föreslagits, faller på sin egen orimlighet. Giftermål är en ceremoni, en händelse, och vem vill ha ett 50 år långt giftermål? Giftermål i dagarna tre kan jag förstå, men vem ska betala för allt gästerna äter i 50 år?

Så som jag ser det, och som troligen Folkpartiets partistyrelse ser det, är allt acceptabelt som inbegriper att man kallar dagens partnerskap och dagens äktenskap för just äktenskap i den nya lagen. Sen kan vi ta diskussionen om vigselrätt senare, men det är självklart för mig att inte tvinga religiösa samfund att viga människor på ett sätt som går emot deras tro. Om man sen ska låta dem ha vigselrätt eller inte låter jag vara en öppen fråga, även om jag personligen helst ser att myndighetsutövning inte får vara diskriminerande. Men jag är villig att kompromissa.

Det enda som är viktigt för mig, och många med mig, är att ingen åtskillnad görs mellan sam- och olikkönade par i lagen och att begreppet som används är samma som vanligt folk kommer använda – i praktiken äktenskap.

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2008/11/02/ingen-atskillnad-ar-det-viktiga/