Tag: Utbildning

Valfrihet medför fria val

DN har på senare tid vaknat ordentligt vad gäller skolfrågor. Deras främsta skribent vad gäller detta heter Ulrika By. Av någon anledning har hon dock bestämt sig för att allt är dåligt med framför allt Stockholms skolor. Nu senast skriver hon en kritisk artikel om att friskolor konkurrerar ut kommunala. Hela tesen är att det …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/03/11/valfrihet-medfor-fria-val/

Ett anspråkslöst förslag för att öka teknikintresset

På de tekniska högskolorna i Sverige diskuteras hur man ska kunna få fler studenter till de tekniska utbildningarna i allmänhet och fler tjejer i synnerhet. Denna fråga har varit aktuell länge och 2004-2005 deltog jag, som representant från studentkåren, i ett projekt på KTH där vi skulle fundera på hur man kunde locka fler tjejer …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/03/03/ett-ansprakslost-forslag-for-att-oka-teknikintresset/

Att ta sin examen ska vara undantag, eller?

Den statliga studiesociala kommittén föreslår att rätten till studiemedel ska begränsas från 6 år till 4 år. Utöver denna ”normaltid” måste man beviljas förlängt stöd i max två år till. Nu har vi ett utbildningssystem där de flesta examina ligger på 5 år. Alltså är större delen av studenterna inskrivna på en utbildning som, om …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/02/26/att-ta-sin-examen-ska-vara-undantag-eller/

Släpp studenterne loss, det är vår!

Idag presenterade högskoleminister Lars Leijonborg regeringens förslag till om kårobligatoriets avskaffande. Förslaget är välkommet. Det är skrämmande att studenter år 2009 fortfarande inte kan bestämma fritt vilka föreningar de vill vara med i och stödja med sina pengar. Lyckligtvis upphör denna ordning från den 1 juli 2010 och därmed får studenterna själva välja om de …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/02/25/slapp-studenterne-loss-det-ar-var/

Mathematics, by any other name…

Liberalismen har allt mer bisarra företrädare. Idag var det dags för Christer Nylander (FP) att bli omskriven. Nylander leder arbetet i den skolpolitiska arbetsgruppen och ett förslag som han nu aviserar handlar om att matematikundervisning bara ska få bedrivas på svenska i grundskolan. Tanken må vara god, att elever med invandrarbakgrund ska lära sig bättre …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/02/02/mathematics-by-any-other-name/