Tag: prostitution

Angående sexköpslagen

Politikerbloggen har idag publicerat en artikel där jag citeras om mitt motstånd mot sexköpslagen. Det är kul att det uppmärksammas och jag ser fram emot en fortsatt debatt om detta. För att det ska bli lättare att förstå vad jag står för vill jag dels hänvisa till den utmärkta boken Porr, horor och feminister av …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/05/06/angaende-sexkopslagen/

Synen på sexköp förändras

Nu ansluter sig CUF till bland annat LUF Storstockholm och ställer sig bakom ett avskaffande av sexköpslagen. Vi i LUF Storstockholm tog detta beslutet efter en motion av bland annat mig redan i februari. Det är kul att även CUF riks nu tar ställning och förhoppningsvis kommer LUF riks att göra samma ställningstagande på kongressen …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/05/04/synen-pa-sexkop-forandras/

Sund syn på prostitution

Prostitutionens varande eller icke-varande är en het fråga på många håll i världen. I Sverige diskuteras sexköpslagen, tyvärr oftast utifrån perspektivet hur vi ska kunna exportera den till Europa. I Nederländerna diskuteras däremot hur man ska kunna komma till rätta med människohandel och istället främja den legala prostitutionen. Ett nytt grepp är att lägga ner …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/04/17/sund-syn-pa-prostitution/

Förnyad debatt om sexköpslagen?

Jag har sedan länge engagerat mig i frågan om sexköpslagen. Min utgångspunkt är att alla former av sexuella aktiviteter mellan samtyckande vuxna ska vara tillåten, oavsett om det är pengar inblandade eller inte. Dessutom så ansluter jag mig till den linje som Petra Östergren fört fram, bland annat i sin bok Porr, horor och feminister, …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2009/02/23/fornyad-debatt-om-sexkopslagen/