Tag: Socialpolitik

Det är Pehrsons idéer som behöver testas, inte barnen

Johan Pehrson (FP) har många förslag  som han slänger fram med jämna mellanrum. En av hans favoriter är att införa ”slumpvisa, frivilliga drogtest” på ungdomar under 15. Frågan är inte ny utan dök upp redan 2006 men Pehrson har hållit den levande och nu lyckats göra den till allianspolitik inför höstens val. Detta trots att …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2010/04/28/det-ar-pehrsons-ideer-som-behover-testas-inte-barnen/

Rätten till liv – och ett värdigt avslut

Socialstyrelsen meddelade igår ett välkommet beslut: det måste vara tillåtet för svårt sjuka människor att avbryta livsuppehållande behandling. Villkoret är att patienten ska vara ”beslutskompetent, välinformerad och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ”. Det gör att Kim, 32, äntligen får rätt att avsluta sitt liv på ett sätt som hon anser värdigt. Beslutet är ett …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2010/04/27/ratten-till-liv-och-ett-vardigt-avslut/

Ge inte Hägglund sista ordet

Att kunna överklaga en dom är en självklarhet i modernt rättstänkande och gäller såväl brottsmål som myndighetsbeslut. Denna rättighet vill nu regeringen ta bort för både patienter och personal inom vården. I dag gör Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd bedömningen av anmälningar om felbehandling och dess beslut går att överklaga till Socialstyrelsen. Enligt det nya lagförslag …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2010/04/18/ge-inte-hagglund-sista-ordet/

Skattechock ska rädda välfärden – och fri entré på muséer?

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade igår en rapport om välfärden i framtiden, författad av representanter från samtliga riksdagspartier. I den konstateras att välfärden kommer att bli dyrare i och med att fler blir äldre (i sig ingen nyhet) och hur mycket detta kommer att kosta det offentliga. Alla är överens om att välfärdens totala …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2010/04/08/skattechock-ska-radda-valfarden-och-fri-entre-pa-museer/

Ansvarsfull alkoholattityd betyder inte skräck och förbud

Otaliga gånger tidigare har jag skrivit om alkohol, i princip alltid i samband med att någon gått ut och argumenterat för olika grader av förbud. Idag är det vår moralistiska folkhälsominister Maria Larsson som tillsammans med några likasinnade skriver om riskerna med att låta unga människor dricka alkohol. Som vanligt hänvisas till forskning som ”ger …

Continue reading

Permalänk till denna artikel: https://perpettersson.eu/2010/04/07/ansvarsfull-alkoholattityd-betyder-inte-skrack-och-forbud/